Vi bader, sejler, surfer, dykker, fisker, går tur, laver bål, finder sten, sanker urter, ser solnedgang, nyder vind og salt i ansigtet en vild efterårsdag, eller solopgangen en stille sommermorgen. Vi er på kysten. Danmarks vildeste natur, som hvert år besøges 43 millioner gange af turister og danskere.

I dag skal man tage hensyn til naturens frie udfoldelse og kystlandskabets bevarelse og genopretning, når man kystsikrer. De hensyn, vil regeringen nu fjerne med et nyt lovforslag, der angriber de frie kyster.

Forslaget vil betyde, at arealer uden bebyggelse kan kystsikres - uanset om der er behov for det eller ej. Det kan f.eks. være landbrugsjord eller ubebyggede grunde. Bliver lovforslaget vedtaget, kan myndighederne ikke forhindre overflødige eller skæmmende kystsikringer, da det stort set bliver op til grundejerne at beslutte om og hvordan, der skal kystsikres.

Derfor kan de smukke frie kyster, hvor vi plejer at komme, fremover blive sikret med både sten, beton, murbrokker, pæleværker og diger.

Kysterne har før stået for skud

Regeringens nye forslag om kystsikring er langt mere vidtgående end de nuværende regler, og vi opfordrer til, at politikerne fortsat tydeligt prioriterer hensynet til naturen og landskabet. Vores kystnatur og kystlandskaber er fælleseje.

I vinterens mørke den 31. januar 2016 samledes tusindvis af mennesker om bål på de danske kyster for at vise regeringen, at de ønskede at holde vores kyster fri for byggeri. Med markeringen lykkedes det os at forpurre regeringens planer.

Danskerne vil have frie kyster

- Lad mig minde politikerne om, at danskerne vil have frie og ubebyggede kyster. Vi opfordrer på det kraftigste parterne bag lovforslaget til at bevare hensynet til naturen, landskabets og fællesskabets interesser, siger præsident i Danmarks Naturfredningsforening Ella Maria Bisschop-Larsen og spørger:

- Mener politikerne virkelig, at det er i befolkningens interesse bare at give los for det, der kan blive Danmarks historiens største anlægsprojekt på vores strande?

Danmarks Naturfredningsforening står ikke alene med bekymringen. Også Friluftsrådet ønsker, at hensynet til natur og kystlandskab bevaret i kystbeskyttelsesloven, ligesom Kommunernes Landsforening ønsker hensynet til landskabet bibeholdt.

Vi ønsker at bevare hensynet til natur og landskab i kystbeskyttelsesloven. Hvis du er enig, så del artiklen, skriv til dit lokale folketingsmedlem eller råb op i kommentarsporet herunder. Du kan også dele vores Facebook opslag. Tak for din indsats.

Nyt forslag om kystsikring

I regeringens udspil til en ny kystsikring er hensynet til kystlandskabet og naturens frie udfoldelse pillet ud - undtagen for vores Natura 2000-natur.

Dog skal der fortsat tages hensyn til adgangen til stranden og det rekreative.

I Danmarks Naturfredningsforening mener vi, at det bliver svært at bevare den helt unikke kystnatur og kystlandskabet, hvis regeringen slipper af sted med at skrive hensynet til kystnatur og kystlandskab ud af kystbeskyttelsesloven.

Object reference not set to an instance of an object.