Iltsvind i de danske farvande er igen i år på et kritisk niveau. Det viser den nyeste rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet.

Rapporten slår fast, at især Mariager Fjord, det sydlige Lillebælt og de sydøstjyske fjorde er hårdt ramt af iltsvind.

Flere steder er bundvandet helt iltfrit, og der er observeret frigivelse af giftig svovlbrinte.

Men hvem er egentlig skyld i denne katastrofe for havmiljøet?

Søger man på internettet, så flyder det over med forskellige påstande.

Men i denne artikel kan du få fakta.

 Hjælp os med at beskytte havet!

Vi kæmper for at genoprette naturen i havet og beskytte det danske havmiljø.

Du kan støtte kampen ved at blive medlem.

Nej, det er ikke spildevand

Ifølge et svar fra tidl. miljøminister Lea Wermelin og Miljøstyrelsen til Folketinget, så stammer cirka 70 procent af kvælstofudledningen fra landbruget. Kun 1-2 procent kommer fra spildevandsoverløb og kun samlet 7 procent fra rensningsanlæg og spildevand.

Landbrugets andel på 70 procent skyldes især udvaskning af kvælstof fra markerne. Kvælstoffet ender i vandmiljøet, hvor det giver næring til alger. Når algerne dør og synker til bunds, forbruges ilten i vandet, når de nedbrydes. På den måde fører landbrugets kvælstofudledning til iltsvind.

Nej, det er ikke udlandet

Ifølge Miljøstyrelsen udgør den danske andel af kvælstof "op imod 100 procent" i de indre danske kystnære farvande og fjorde, der rammes af iltsvind.

Det betyder, at næsten al kvælstofforurening i de mest sårbare danske farvande kommer fra danske kilder, primært landbruget. Det er altså ikke nabolandene, der er skyld i iltsvindet herhjemme.

Landbruget har ikke nedbragt udledningerne

Kvælstofudledningen fra landbruget har ligget nogenlunde stabilt de seneste 10 år ifølge DCE's nyeste rapport.

Ifølge eksperterne står det så galt til med det danske vandmiljø, at Danmark næppe kan leve op til EU's krav om god økologisk tilstand i 2027. Det var konklusionen i den second opinion af den danske kvælstofindsats, som Politiken havde fået indsigt i:

- Panelet noterer med bekymring, at næsten et årti blev tabt i 2010'erne, hvor der kun var et meget lille fald i udledningen af kvælstof, lyder det i rapporten fra det internationale ekspertpanel.

- Vi har år efter år råbt op om problemerne med kvælstofforurening fra landbruget, der ødelægger livet i vores havmiljø. En ny undersøgelse viser, at fiskene simpelthen forsvinder på grund af de ringe økosystemer, og det går fra skidt til værre, siger Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Derfor har Danmarks Naturfredningsforening sammen med en række andre grønne organisationer klaget til EU-Kommissionen over den mangelfulde danske indsats.

Hjælp os med at beskytte vores hav