En ny rapport fra Niras konkluderer, at den halvanden år gamle landbrugspakke kommer til at koste de danske skatteydere op mod en kvart mia. kr. Det skriver netavisen Ingeniøren. Den nye regning kommer efter borgerne via Landdistriktsprogrammet allerede har afleveret omkring 2. mia. kr. for at rydde op efter den øgede forurening med nye vådområder, skovrejsning osv. Midler, der blandt andet skulle være anvendt på blandt andet naturpleje og økologi.

- Først støtter vi via EU landbruget for at producere langt ud over naturens smertetærskel. Efterfølgende betaler vi så igen for at rydde op efter den massive og forurenende produktion. Det er grotesk, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Forureneren skal selv rydde op

Egentlig er det da heller ikke borgerne, der skal betale. Forureneren betaler princippet gælder nemlig indenfor hele EU på miljøområdet Men mens de fleste andre industrier for længst har indordnet sig under dette princip, er lykkes det – ivrigt sekunderet af en række folkevalgte - stadigt landbrugsindustrien at få andre til at betale for sig.

- Det har betydelige konsekvenser. For havde vores politikere havde haft modet til at indføre forureneren betaler-principper overfor landbrugserhvervet, havde vi ikke set de voldsomme konsekvenser, landbrugsdriften har og har haft på vores natur og miljø. Så havde erhvervet nemlig været nødt til at begrænse miljøeffekterne for at holde udgifterne nede, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Flere regninger i sigte

Danmark er et af verdens hårdest dyrkede lande. Konsekvensen af dette er, at landet samtidig har noget af Europas mindste og ringeste natur og at stort alle dele af vandmiljøet er i ugunstig tilstand. Ifølge flere forskere vil landbrugspakken medføre en yderligere forringelse af miljøtilstanden, mens pakken også indeholder løfter til landbruget om at gøre det lettere at flytte rundt på beskyttet natur, de mener ligger ”i vejen”. Det vil betyde endnu ringere natur.

- Det kan godt være, at den omfattende forringelse af natur og miljøbeskyttelsen og udskydelsen af indsatser, skæpper godt i landbrugets kasser, men det er altså resten af samfundet, der betaler og regningerne vil bare fortsætte med at strømme ind som følge af regeringens gaveregn. Det virker urimeligt at begunstige et enkelt erhverv på bekostning af flertallets interesser og pengepung, siger Ella Maria Bisschop-Larsen. Danmark har valgt at udskyde en del af de nødvendige indsatser for vandmiljøet til 2027.

alt
Tine Gjerløv
Chefrådgiver
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 22 85 22 08

Der er masser af gode muligheder for at styrke naturen i Danmark: Her er et udpluk:

Mere statsskov og privat skov ud til urørt skov.

Få gennemført naturpleje og egentlige indsatser i det åbne land.

Få gennemført Grønt Danmarkskort.

Få jordfordeling i anvendelse.

Få ådalene ud af den intensive landbrugsdrift.

Lad den beskyttede natur være reelt beskyttet.

Få gennemført Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger, også på natur- og miljøsiden - ikke som nu - kun på landbrugsdelen.

Læs mere om naturen i Danmark her