Danmarks Naturfredningsforening ærgrer sig over manglende ambitioner i energiforliget.

Det er meningsløst at fortsætte udnyttelsen af olie og gas i nordsøen i lyset af de internationale klimaaftaler, og så efterlyser foreningen langt mere ambitiøse investeringer - særligt i havvind:

- Vi har aldrig nogensinde haft en vigtigere opgave end at bremse klimaforandringerne. Og det betyder simpelthen at vi bliver nødt til at gå foran og hæve ambitionerne. Og her synes jeg desværre ikke at den nye energiaftale leverer nok, siger Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

- Hvis vi vil være et grønt foregangsland, og hvis vi skal leve op til klimaaftalerne, er det meningsløst, at vi fortsætter med at basere fremtidens energisystem på udnyttelse af olie og gas i Nordsøen. I stedet burde vi hæve ambitionerne på havvind. Men man har jo reelt udskudt beslutningen om at opføre flere havmølleparker end den ene, der allerede stod i regeringens udspil. Og med den nye tidsplan kommer de nye havmølleparker alt for sent i forhold til at nå vores målsætninger, siger hun.

Selvom Danmarks Naturfredningsforening savner ambitioner i aftalen, er Maria Reumert Gjerding glad for, at der fortsættes med støtte til biogas, og det fornyede fokus på geotermi, som bør være en central del af fremtidens energisystem:

- Hvis vi skal nå vores mål om 100% vedvarende energi, er det afgørende at vi tør satse på fremtidens fossilfrie energikilder. Og derfor er det selvfølgelig positivt, at aftalen netop har det fokus.

Fakta

Det mener Danmarks Naturfredningsforening om den nye energiaftale:

Plusserne

Ambitionerne om at indfase havvind på bekostning af landvind: Danmarks Naturfredningsforening er glade for, at man nu laver den landsdækkende planlægning af landvind-kapaciteten, som foreningen har efterspurgt i flere år. Det centrale skal være, at den samlede kapacitet gradvist øges. (Danmarks Naturfredningsforening har lavet en analyse, der viser, at vi kan nøjes med en tredjedel af de møller, vi har i dag, og stadig producere dobbelt så meget energi, fordi møllerne er blevet større og mere effektive).

Der er fortsat støtte til biogas, som rummer meget store både energi- og miljømæssige potentialer.

Der er øget fokus på geotermi og varmepumper, som begge bør være centrale elementer i et fremtidigt dansk energisystem baseret på el.

Danmarks Naturfredningsforening havde dog gerne set, at man havde fremmet varmepumperne ved alene at sænke elvarmeafgiften i stedet for at sænke elafgiften generelt (den sidste model vil formegentligt føre til et større elforbrug, baseret på fossile brændsler).

Minusserne

Alt for usikre rammer for udbygningen af havvind: De store investeringsbeslutninger skal først træffes i 2021 og 2023. Den første af parkerne vil stå færdig sidst i 20’erne. Parker, der først bliver besluttet i 2022 og 2024, vil først stå færdigt efter 2030, og det er alt for sent i forhold til at nå i mål.

Der er behov for en hurtigere udfasning af biomasse i kraftvarmesektoren end den, der lægges op til.

Den fortsatte udnyttelse af Nordsøens olie- og gasressourcer er helt meningsløs i lyset af de internationale klimaaftaler – vi bør ikke med den ene hånd lave ambitiøse danske klimapolitikker og med den anden holde liv i en forældet brug af fossile brændsler andre steder i verden.

alt
Maria Reumert Gjerding
Præsident