Som en del af Aftalen om Naturpakken, som regeringen og Dansk Folkeparti indgik i 2016, skal der udlægges ny urørt skov og anden biodiversitetsskov. Der skal findes 13.800 hektar inden for statens egne skove, og det betyder, at urørt skov kommer til at udgøre 3,5 procent af det danske skovareal i løbet af de næste årtier.

- Det er ubetinget godt for den danske biodiversitet, at den nu får førsteprioritet i en række skovområder. Det er den største indsats i 25 år, og det skal regeringen selvfølgelig have ros for at sætte i gang, lyder det fra præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding.

Urørt skov skal vende naturens tilbagegang

Danmark har via FN’s naturmål tilsluttet sig, at 17 procent af landarealet skal have særlig beskyttelse for at sikre klodens biodiversitet. I Danmark vurderer forskere, at minimum 75.000 ha specifikt udvalgt skov skal omlægges til urørt skov. Så selvom regeringens initiativ er en god start, har vi langt igen.

- Hvis vi skal vende naturens tilbagegang er vi tvunget til at give naturen mere plads og sikre en bedre natur. Og her spiller de private skove en afgørende rolle, hvis vi skal i mål. Vores klare opfordring til politikerne er, at de kommer i gang med at kigge på, hvordan vi kan få mere urørt skov i de private skove.

De private skove udgør 70 procent af al skov i Danmark og formodes at rumme de fleste levesteder for truede arter. Alligevel er foreløbigt blot 900 ha skov mod betaling reserveret til biodiversitet. Regeringen har på finansloven reserveret 200 millioner kroner om året de næste fire år til grønne initiativer. Her ser Danmarks Naturfredningsforening gerne, at regeringen afsætter midler til komme i gang med at få udlagt mere urørt skov i de private skove.

Danmarks Naturfredningsforening arbejder for, at 20 procent af landets skovareal skal ligge urørt i 2030.

alt
Maria Reumert Gjerding
Præsident