Urørt skov er vildtvoksende skov, der primært passer sig selv. Det giver noget helt særlig natur, som vi desværre ikke har meget af i Danmark.

De urørte skove byder på nogle helt særlige oplevelser, og giver os et særligt indblik i naturen, fordi træerne i modsætning til i andre skove, får lov til at blive meget gamle og dø uden vores indblanding. Det gør dem til ekstra gode levesteder for skovens dyr og planter.

Der findes ikke skove i Danmark, som er helt upåvirket af os mennesker, men der findes nogle få skove, som har passet sig selv meget længe.

Urørt skov bliver bedre og bedre

En skov kan defineres som urørt fra den dag, den ikke længere har træproduktion. Derefter vil den dag for dag blive vildere og mere naturlig. Det er en lang proces, som ofte starter med at skabe mere lys til skovbunden, fjerne bestemte træarter og øge den naturlige vandstand i skoven.

I den perfekte urørte skov mener vi, at der udover træer også er plads til en lang række af store pattedyr som kronhjorte, vildsvin, bævere, elge, bisoner, vildheste, ulve og bjørne. De skaber en naturlig dynamik i skoven.

Men mange af de dyrearter findes ikke længere i Danmark, og derfor er vi ofte nødt til at finde andre løsninger, som kan efterligne arternes naturlige adfærd. Det kunne for eksempel være at udsætte køer til græsning i skoven.

En lysåben skov med uforstyrret skovbund giver mulighed for, at en masse forskellige blomster kan gro.

Hvad gør vi?

Vi arbejder for, at mindst 20 procent af Danmarks skovareal udlægges til skov med total fokus på biodiversitet. Det vil sige urørt skov inklusiv græsningsskov.

Mere urørt skov i Danmark

Urørte skove giver gode livsbetingelser for masser af usædvanlige svampe, insekter, fugle og pattedyr, som er knyttet til gamle og døende træer, vandhuller og lysninger.

Samtidig skaber de også bedre livsbetingelser for mere almindelige planter og dyr.

Denne type skov skal derfor prioriteres mere, så vores børn og børnebørn også kan nyde den med deres egne familier i fremtiden.

alt
Nora Skjernaa Hansen
Rådgiver skovpolitik og Biodiversitet Nu
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 31 19 32 60

Hvad kan du gøre?