På trods af videnskabelig rådgivning om at stoppe al erhvervsfiskeri af ål for at redde den truede bestand, har EU’s medlemslande her til morgen kun kunnet blive enige om at forbyde ålefiskeri i tre måneder om året.

EU-kommisionen havde ellers lagt op til helt at forbyde erhvervsfiskeri af ål, men landenes fiskeriministre, herunder den danske, kæmpede imod. Resultatet blev i stedet, at danske fiskere i tre måneder om året ikke må fiske ål i danske have og bælter.

- Vi havde helst set et fuldstændigt forbud, fordi ålen nu er så truet, at vi risikerer helt at miste den. Det er fuldstændig meningsløst overhovedet at tillade målrettet fiskeri af ålen, siger Henning Mørk Jørgensen, havbiolog i Danmarks Naturfredningsforening.

Han påpeger, at det også er uhensigtsmæssigt for de danske fiskere, hvis de fisker ålene til udryddelse.

Danmark kæmpede mod forbud

Fra at have været ganske almindelig i europæiske farvande, er ålen nu blevet yderst sjælden, og dens formeringssucces er faldet med hele 98 procent.

Derfor skuffer det foreningen, at blandt andet den danske regering kæmpede for at lade fiskerne fortsætte deres ålefiskeri.

- Jeg er tilfreds med, at vi har afværget Kommissionens forslag om et totalt forbud mod erhvervsmæssigt fiskeri af ål, der ville have været et meget hårdt slag mod de danske ålefiskere. Nu har vi fået erstattet åleforbuddet med en mere balanceret tilgang med en tre måneders lukning af ålefiskeriet, siger fiskeriminister Karen Ellemann i en pressemeddelelse.

Fiskerne kan i praksis fiske videre, som de plejer

Som det er nu, er der mest ålefiskeri i de danske have og bælter fra august til oktober. Det er blandt andet i de måneder, at de voksne ål vandrer fra vores farvande mod Sargassohavet, hvor de gyder.

Men ifølge EU Kommissionen bliver det op til de danske myndigheder at vælge lukningsperioden inden for 1.september til 31.januar, og Danmark kan på den måde vælge de tre måneder efter, hvornår det berører fangsterne mindst.

På den måde kan forbuddet risikere at have meget ringe virkning, siger Henning Mørk Jørgensen.

- Så ja, vi fik for første gang et generelt fiskeriforbud for en periode, men virkningen bliver nok mest symbolsk i denne omgang. Der er ikke megen fidus i at forbyde fiskeri i tre måneder, hvor der alligevel fiskes meget lidt, siger Henning Mørk Jørgensen.

- Forbuddet skal under alle omstændigheder følges op af større indsatser for at sikre ålens vandringsveje i vandløb og floder samt bedre dens levesteder oppe i ferskvandsystemerne, hvis vi skal mindske alle de menneskeskabte dødelighedsfaktorer for ålen, slutter han.

alt
Henning Mørk Jørgensen
Rådgiver vandmiljø, hav- og fiskeripolitik
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 31 19 32 35