Miljøminister Lea Wermelin har besluttet at tilføje arterne taffeland, havlit, fløjlsand og tyrkerdue til listen over fuglearter, der er friholdt fra jagt i Danmark.

Det skriver Miljøministeriet i en pressemeddelelse. Taffeland, tyrkerdue og havlit er på den internationale liste over truede arter, mens tyrkerduen er i tilbagegang herhjemme. Danmarks Naturfredningsforening står bag forslaget til ministeren om fredningen og tager derfor varmt imod beslutningen om at stoppe jagt på arterne.

-Vi mister arter i et galoperende tempo både i Danmark og globalt. Derfor er det helt på sin plads, at dyr, som er rødlistede og dermed i fare for at forsvinde, skal være ulovlige at skyde, siger Maria Reumert Gjerding. Hun påpeger, at listen over truede arter som blev opdateret i 2019, er vokset markant.

Læs: Listen over Danmarks truede dyr vokser

Fuglene bliver fredet

Jagtloven er meget klar: Der bør ikke være jagt på sjældne eller truede arter. Derfor har Vildtforvaltningsrådet, der rådgiver regeringen om forvaltning af vilde arter, og som består af blandt andet Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening og Danmarks Jægerforbund, indstillet til at ophæve jagttiden på arterne.

Bo Håkansson, der er biolog i Danmarks Naturfredningsforening, roser derfor ministeren for at frede de fire arter.

-Tak til ministeren for at følge Rådets indstilling. Dette handler ikke om, hvorvidt man er for eller imod jagt. Men det giver ikke mening at have jagt på arter, der er rødlistede. De skal beskyttes, indtil de igen måtte kunne tåle jagt. Lige nu er mere end 4000 plante- og dyrearter rødlistede, og man bør fokusere på indsatser for at redde dem, frem for at diskutere hvorvidt man fortsat kan jage rødlistede fugle. Vi er glade for, at ministeren tager rødlisten alvorligt, siger Bo Håkansson

Flere arter skal revurderes

Ud over fredningen af de rødlistede fuglearter revideres jagttiderne også for hare og vildkanin, fordi der var jagt i yngletiden. Det bliver ændret nu, så man ikke risikerer at skyde moderdyret, mens den passer sine unger.

Nye jagtregler

  • Med Miljøministeriets beslutning fredes taffeland, fløjlsand, tyrkerdue og havlit og må ikke jages.
  • De nye jagtregler forventes at træde i kraft den 1. juli 2020 og dermed før efteråret, hvor jagttiden for de nu fredede arter normalt begynder.
  • Fløjlsand, havlit og taffeland er trækfugle, og tyrkerduen bor her også permanent. I Danmark er havlitten en meget sjælden gæst om sommeren, men en meget almindelig træk- og vintergæst. Fløjlsanden er også kun i Danmark som træk- og vintergæst.
    Kilde: Dof.dk

Og ifølge Bo Håkansson er der behov for at se på flere arter. Husmåren, der er på den danske rødliste må stadig jages, og ilderen, der også er rødlistet, må reguleres, hvis de befinder sig tæt på de steder, hvor fugle til udsætning til jagt bliver opdrættet.

Og det bør laves om, siger Bo Håkansson.

-Det giver selvsagt ingen mening at måtte jage eller regulere rødlistede arter, bare fordi man vil beskytte de udsatte skydefugle. Det vil vi tage op i Vildtforvaltningsrådet. Jagt på husmår skal ophøre, og ligeledes muligheden for at regulere ilderen, fordi den kommer tæt på skydefulgene.