I den seneste tid har PFAS været på de flestes læber. Og nu vil Miljøstyrelsen undersøge, om de miljøskadelige PFAS-stoffer bliver spredt gennem landbrugets pesticider.

Det oplyser kontorchefen ved styrelsen, Maria Sommer Holtze, til Altinget.

- Vi er nødt til at finde ud af, hvad der er op og ned. Og derfor er vi i gang med at finde ud af, hvordan vi kan få overblik over, hvad der er af PFAS-stoffer i de pesticider, landbruget bruger, siger hun til mediet.

Meldingen kommer efter, at flere amerikanske studier for nylig her peget på, at der kan være en sammenhæng mellem PFAS og landbrugets sprøjtemidler. Det skriver flere udenlandske medier blandt andet The Guardian.

PFAS i æg og overfladevand

Det er ikke mere end et par dage siden, at DTU Fødevareinstituttet meldte ud, at der var fundet PFAS i økologiske æg. En udmelding, der kom med en advarsel om ikke at lade børn spise for mange af æggene på grund af de høje koncentrationer af de skadelige stoffer.

Derudover blev det 12. januar meldt ud, at Miljøstyrelsen havde fundet forhøjede PFAS-værdier i 60 ud af 67 stikprøver af græs og overfladevand rundt om i Danmark - primært på vestvendte kyster.

Miljøstyrelsen understreger, at de amerikanske studier handler om en specifik gruppe af PFAS-stoffer, der går under navnet PFOS. Og PFOS er ikke længere tilladt i Danmark.

Styrelsen oplyser endvidere, at man ikke forventer at finde stoffer, der er forbudt i Danmark, i pesticider godkendt til dansk brug.

Dog er det værd at bemærke, at studiet fra USA nævner en række pesticider, som har været anvendt i Danmark indtil for ganske nylig. Det gælder eksempelvis imidacloprid, hvor der er 13,3 mg PFOS/kg. I 2020 blev der solgt 1.659,0 kg imidacloprid, og der har været givet dispensation til brug i 2022.

Burde have været undersøgt tidligere

I Danmarks Naturfredningsforening er præsident Maria Reumert Gjerding glad for, at miljøstyrelsen nu sætter gang i en undersøgelse. Men hun understreger, at de skadelige virkninger omkring PFAS og PFOS længe har været kendt.

- Det er helt absurd, at man ikke aner, om landbrugets sprøjtemidler indeholder PFAS-stoffer, og at man først begynder at undersøge det nu. Vi har i årtier kendt til sundhedsskadelige fra PFAS effekter. Det er alarmerende, hvis disse skadelige stoffer sprøjtes ud på vores jord, siger Maria Reumert Gjerding og fortsætter:

- Det understreger endnu engang behovet for grundvandsparker, så vi sikrer vores drikkevand mod de sprøjtegifte, der kommer fra landbruget. For vi kender på ingen måde konsekvenserne af at sprøjte knap halvdelen af Danmarks areal med skadelig kemi. Men først og fremmest understreger det, at vi omgående har brug for et totalforbud mod de skadelige PFAS stoffer.

 Fakta om PFAS

  • PFAS er en samlebetegnelse for flere tusinde fluorholdige stoffer
  • Fælles for stofferne er, at de enten i sig selv er svært nedbrydelige, eller kan nedbrydes til svært nedbrydelige stoffer.
  • Om de mest velundersøgte stoffer, PFOS og PFOA, ved man blandt andet, at de kan svække vaccinerespons, kan skade et ufødt barn og kan give leverskader.
  • Derudover er de under mistanke for at være hormonforstyrrende og kræftfremkaldende.

Kilde: Miljøstyrelsen

Hjælp os med at kæmpe mod forurening af naturen