Efter måneders kritik har miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen valgt at sætte i backgear og droppe at skære ned på andelen af beskyttet natur i Danmark.

Ministerens forgænger, tidligere miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen, havde planer om at skære det samlede areal af beskyttet Natura 2000 natur. Men hvor det dengang kun handlede om at tage områder ud af beskyttelse, så sørger Jakob Ellemann-Jensen nu for at erstatte de 30.000 hektar beskyttet natur, der fjernes, med 30.000 nye hektar beskyttet natur.

Opblødningen glæder Danmarks Naturfredningsforenings præsident Maria Reumert Gjerding.

- Danmark er det land i EU, som har den mindste andel af beskyttet Natura 2000. Derfor var det selvfølgelig fuldstændigt uacceptabelt, at regeringen lagde op til at øge vores bundplacering. Vi er derfor glade for, at den nye miljøminister i sidste ende valgte at lytte til Danmarks Naturfredningsforening og konstruktivt starte en dialog med os om at finde ny, værdifuld natur, som kunne sikres med Natura 2000-beskyttelse, siger hun.

Vadehavet er fortsat vigtigt for trækfuglene

Natura 2000-områder er en betegnelse for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU landene. Og de skal sikre sammenhæng i naturen.

Med regeringens revidering af Natura 2000-områderne bliver der udtaget arealer, som i dag rent naturmæssigt er af tvivlsom karakter.

Men der fjernes også beskyttede arealer – især ved Vadehavet – som Danmarks Naturfredningsforening er bekymret for kan være i konflikt med de forpligtelser, vi har i EU til at passe på vores natur. Det gælder både nogle særlige fuglearter, og truede naturtyper.

Efter sommerferien starter en ny høringsproces, og Danmarks Naturfredningsforening håber, at ministeriet vil forsætte den konstruktive dialog.

- Det er selvfølgelig en kompliceret øvelse, når man i så stor skala reviderer beskyttede naturarealer. Millioner af ynglefugle og trækfugle søger føde og overvintrer ved Vadehavet. Og når man fjerner beskyttede Natura 2000-arealer i de områder, frygter vi også, at det kan have betydning i forhold til Danmarks forpligtelser over for EU. Det er noget af det, vi skal kigge på i de kommende høringer, siger Maria Reumert Gjerding.

Første skridt på vejen mod mere natur

Med den nye dialog mellem Danmark Naturfredningsforening og miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen håber Maria Reumert Gjerding, at de nye Natura 2000-områder er første skridt i den rigtige retning for at sikre mere natur og flere sammenhængende naturarealer

- Den helt store udfordring for vores natur er, at den mangler plads og sammenhæng. Og det er selvfølgelig fint, at vi med denne justering af Natura 2000 har sikret bedre og mere værdifuld natur, men det løser ikke vores grundlæggende udfordringer med at give naturen med plads, siger hun.

Efter sommerferien kommer miljøministeren, ifølge Regeringen, med et ny naturudspil, som skal give et bud på, hvordan naturen skal genoprettes. I den forbindelse håber Danmarks Naturfredningsforening, at man i fællesskab kan starte en proces, hvor der afses endnu flere arealer til natur.

Læs også: Naturbeskyttelse: EU er naturens stærke ven

alt
Maria Reumert Gjerding
Præsident