Danmarks Naturfredningsforening er til stede på årets Folkemøde med fire debatter, der alle finder sted i Danmarks Naturfredningsforenings telt.

Hvordan skal fremtidens landbrug se ud?

Tid: Torsdag den 16. juni klokken 14.

Hvordan får vi børnene ud i naturen?

Tid: Fredag den 17. juni klokken 11.

EU's bundskraber eller naturpolitisk foregangsland? En samtale mellem miljøminister Lea Wermelin, Frank Erichsen og Maria Gjerding.

Tid: Fredag klokken 15.

Havet som bedste våben mod klimaforandringerne.

Tid: Lørdag klokken 11.

En samtale om den store jordreform, og hvordan vi omstiller landbruget

Frank Erichsen i samtale med fødevareminister Rasmus Prehn, formand for klimaskovfonden Kirsten Brosbøl, sociolog og forperson i Andelsgaarde Rasmus Willig og Mads Kissov, formand for Økojord Bornholm

Landbruget beslaglægger i dag mere end 60 procent af Danmarks areal og står for en stor del af Danmarks samlede klimabelastning. Store ensartede dyrkningsflader fortrænger naturen i det åbne land og forurening fra landbruget presser vandmiljø og drikkevand. Alle er enige om, at landbruget skal omstilles – men hvordan?

En ny andelsbevægelse er de senere år opstået og vil tilbagekøbe landbrugsjorden og omlægge til bæredygtig landbrugsproduktion med fokus på klima og biodiversitet. Men er det vejen frem for landbruget?

Velkomst ved præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Sebastian Jonshøj.

Tid: Torsdag den 16. juni klokken 14.

Den tabte naturdannelse: Hvordan får vi børnene ud i naturen?

Frank Erichsen i samtale med Stefan Hermann, rektor for Københavns Professionshøjskole, Søren Præstholm, Leder af Center for børn og natur og Louise Isager Ahl, Botanisk forsker hos Statens Naturhistoriske Museum

Danmarks Naturfredningsforening og bonderøven Frank Erichsen inviterer til en samtale om naturdannelse og børn. Hvad betyder det for os som samfund, at vi, og især vores børn, har mistet forbindelsen til naturen og hvad kan vi gøre for at genskabe forbindelsen? Og hvem kan eller skal bidrage til at vores børn får et forhold til naturen igen?

Tid: Fredag den 17. juni klokken 11.

EU's bundskraber eller naturpolitisk foregangsland? En samtale mellem miljøminister Lea Wermelin, Frank Erichsen og Maria Gjerding.

Danmark er et af de mest opdyrkede lande i verden og ligger i den absolutte bund, når det handler om beskyttet natur. Men med beslutningen om naturnationalparker og mere urørt skov har Danmark for første gang i historien reserveret et større areal alene til den vilde natur og de arter, som er i drastisk tilbagegang. Hvordan går det med at bremse tabet af biodiversitet i Danmark, hvordan vrister vi os fri fra en kedelig europæisk bundrekord og hvem har egentlig ansvaret?

Danmarks Naturfredningsforening har inviteret miljøminister Lea Wermelin og Frank Erichsen, udpeget som rådgiver for FNs miljøorganisation UNEP, til et statustjek på biodiversitetskrisen i Danmark – og hvordan vi bremser den.

Tid: Fredag klokken 15.

Havet som bedste våben mod klimaforandringerne – og hvorfor natur- og klimakampen hænger uløseligt sammen.

Verden står i to globale kriser: Klimaforandringerne og biodiversitetskrisen. Er det i havet, vi skal finde løsningerne?

Kom og hør inspirende oplæg om havet - jordens største og vigtigste klimabuffer v. professor Katherine Richardson, leder af Sustainability Science Centre ved KU og medlem af klimarådet. Stift efterfølgende selv bekendtskab med nogle af havets store klimahelte, når lokale marinbiologer fra virksomheden iVandet præsenterer akvarier med planteplankton, ålegræs og meget mere.

Tid: Lørdag klokken 11.