Lørdag d. 19. september blev der ryddet gevaldigt op i naturen og i de danske byer. Her løb Danmarks Naturfredningsforenings årlige affaldsindsamling af stablen med godt 500 lokale indsamlinger i hele landet.

Og det var ikke så lidt, de frivillige indsamlere fik samlet sammen. I løbet af indsamlingsdagen blev der fundet 2.700 mundbind og 15.000 dåser. I alt fik indsamlerne fjernet mere end 20 ton affald fra gader, stræder og den danske natur.

Indsamlingen skulle oprindeligt have været afholdt i slutningen af april – blandt andet med støtte fra 142.000 børn fra skoler og dagtilbud i hele landet. Men på grund af corona blev indsamlingsdagen rykket til d. 19. september, mens skolerne og dagtilbuddene i stedet er blevet opfordret til at samle ind, når det passer ind i skemaet.

Resultatet af skolernes og dagtilbuddenes indsamling bliver først opgjort ved årets udgang.

Læs også: 6 typer affald der oftest ligger og flyder i Danmark

Hver anden indsamling fandt mundbind

Forud for den store indsamlingsdag blev Danmarks Naturfredningsforening gjort opmærksom på, at det flere steder i landet flyder med udtjente engangsmundbind. Derfor valgte foreningen at benytte årets indsamling til at kortlægge problemet.

Resultatet af indsamlingen viser nu, at man i store dele af landet kan finde henkastede mundbind. Der blev nemlig registreret engangsmundbind på over halvdelen af indsamlingerne.

Der er dog tydelige lokale forskelle i antallet af mundbind. Hvor der på nogle indsamlinger kun blev fundet ganske få, blev der på enkelte indsamlinger fundet over 100 styk – typisk i nærheden af stationer og busstoppesteder. Værst ser det ud i Region Hovedstaden og Region Midtjylland, hvor to tredjedele af de 2.700 mundbind blev fundet.

- På årets affaldsindsamling har vi desværre fået bekræftet, at man alt for mange steder kan finde brugte mundbind, der ligger og flyder. Mundbind er en relativt ny ting i det offentlige rum, men alligevel finder vi dem på over halvdelen af vores indsamlinger. Og selvom vi ikke finder dem i samme mængder, som vi normalt finder dåser og cigaretskod, og selvom problemet er størst i byerne, er det noget, vi er nødt til at reagere på, siger siger Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening og tilføjer:

- Mundbind er skadelige for miljøet og dyrelivet, hvis først de havner i naturen, og så udgør de ikke mindst en sundhedsrisiko, hvor f.eks. børn risikerer at samle dem op. Derfor er det vigtigt, at der bliver taget hånd om problemet, inden det for alvor udvikler sig.

Danmarks Naturfredningsforening peger på bedre indsamling af engangsmundbindene som en del af løsningen. Allerhelst ser foreningen dog, at flere går over til genanvendelige stofmundbind.

Læs også: Henkastede mundbind kan belaste naturen

Derfor er mundbind i naturen et problem

Engangsmundbind er blandt andet lavet af plast, som med tiden bliver nedbrudt til mikroplast, hvilket kan påvirke miljøet og dyrelivet. Ifølge Waste Free Oceans er engangsmundbindene op til 450 år om at blive nedbrudt i naturen.

Der er også risiko for, at dyr kommer til at spise mundbindene eller sidde fast i dem. Hvis dyrene forveksler vores affald med mad, kan de dø af sult.

Og så er der ikke mindst en sundhedsmæssig risiko, når mundbindende ligger på jorden, hvor eksempelvis små børn risikerer at samle dem op.

Grænsedåserne flyder stadig

Hvert år bliver der fundet et væld af pantfri dåser i den danske natur, og igen i år tegner grænsedåserne sig for langt størstedelen af de indsamlede dåser. I alt er 60 procent af dåserne uden pant.

De pantfri dåser er et historisk problem for Danmarks natur og miljø, og Danmarks Naturfredningsforening har derfor længe kæmpet for at få pant på dem.

- Det er slet ikke til at forstå, at vores natur fortsat skal forurenes af de mange pantfri dåser fra grænsehandelen. Det er helt absurd, at der endnu ikke er kommet pant på grænsedåserne, når nu både Danmark og Tyskland har effektive og velfungerende pantsystemer. Vi håber derfor, at miljøministeren hurtigst muligt får lavet en aftale med tyskerne, så vi kan komme problemet til livs, siger Maria Reumert Gjerding.

Succesfuldt samarbejde med erhvervslivet

Hvert år i forbindelse med Affaldsindsamlingen sætter Bilka fokus på affaldssortering og genanvendelse, og igen i år inviterede Bilka til ’Danmarks Største Affaldsindsamling’, hvor borgere kunne aflevere deres indsamlede affald i containere på Bilkas parkeringspladser.

I alt blev der samlet 4.000 kilo på tværs af Bilkas 19 varehuse. Som led i samarbejdet støtter Bilka Affaldsindsamlingen med 1. kr. pr. kilo affald, der bliver fundet.

Årets affaldsindsamling er også støttet af Merrild, der blandt andet har doneret 260.000 kopper økologisk kaffe til de frivillige indsamlere. For at inspirere børn til at samle affald, har Merrild udviklet undervisningsmateriale til skolerne samt givet dem mulighed for at hylde deres egne affaldshelte.

I slutningen af september trak Merrild desuden lod om 25.000 kr. til et valgfrit grønt skoleprojekt blandt alle de tilmeldte skoler. Her løb Brobyskolerne i Fåborg-Midtfyn Kommune med den flotte præmie.

Danmarks Naturfredningsforening takker Bilka og Merrild for det gode samarbejde.