Midt i den sjællandske by Næstved, omgivet af veje og huse, troner et fantastisk grønt område.

Det usædvanlige overdrevslandskab omkring det gamle vandtårn fylder hvad der svarer til cirka 25 fodboldbaner, og det huser både sjældne blomster og insekter. Markfirbenet, der er i tilbagegang i Danmark, bor her også.

Og nu kan hele herligheden nyde den ultimative beskyttelse i mange, mange år frem. Vandtårnsbakken er nemlig blevet fredet på initiativ af Danmarks Naturfredningsforening, som har rejst fredningssagen sammen med Næstved Kommune. Og det glæder Jørgen Heinemeier, fredningsmedarbejder i Danmarks Naturfredningsforening:

-Det er fantastiske nyheder for borgerne i Næstved, som i mange generationer frem kan nyde den uspolerede natur på Vandtårnsbakken. Men det er også fantastisk for den pressede art markfirben, som nu er sikret beskyttelse og den optimale naturpleje, der sikrer de allerbedste leveforhold.

Læs også: Sådan arbejder DN for fredninger

Her soler den beskyttede og fredede art markfirben sig. Det er et af de dyr, der lever på Vandtårnsbakken midt i Næstved. Foto: Carsten Juel.

Sikrer beskyttelse og naturpleje

Vandtårnsbakken rejser sig 20-30 meter over de omliggende gader, og er altså et markant geologisk landskabselement i byen, og er samtidig et vigtigt og spændende grønt åndehul for byens borgere.

I 2019 udarbejdede Næstved kommune og Danmarks Naturfredningsforening sammen et fredningsforslag for området. Efter en proces med offentlig høring, har fredningsnævnet nu truffet afgørelse om, at området skal være fredet.

Området er dermed beskyttet mod ny bebyggelse, master, terrænændringer med videre, og områdets status som et unikt rekreativt naturområde er sikret for nuværende og kommende generationer.

Samtidig er kommunen, der ejer næsten hele arealet, forpligtet til at fortsætte og forbedre den naturpleje, som allerede foregår på området. Vandtårnsbakken er en del af Mogenstrup Ås, som igen er en del af et større tunneldalssystem på Sjælland.

-Det er noget helt særligt, at man nu og altså også permanent fremover her midt i byen kan opleve både markante geologiske landskabselementer og høj biodiversitet og samtidig nyde storslåede udsigter, siger Jørgen Heinemeier.

Læs også: Frodigt englandskab i Nordsjælland bliver endelig fredet

Fredning af Vandtårnsbakken

Fredningen har til formål:

 • at sikre områdets naturmæssige og landskabelige værdier under hensyntagen til den historiske baggrund for områdets nuværende udformning. Området er en del af Mogenstrup Ås og indeholder flere sjældne dyre- og plantearter.
 • at sikre området som offentligt tilgængeligt rekreativt område.
 • at sikre rammen om en fortsat dynamisk udvikling som rekreativt område - herunder dels muligheden for at udvikle områdets rekreative indhold og dels sikre et større naturindhold og øget biodiversitet.

Læs hele fredningsafgørelsen.

alt
Jørgen Heinemeier
Fredningsmedarbejder
 • E-mailadresse
 • Mobil
  +45 31 22 33 76

Vil du være med til at frede natur i Danmark?

I 2021 blev syv naturområder fredet på vores initiativ. Støt med et fast månedligt beløb og vær med til at kæmpe for endnu mere fredet natur i Danmark!

alt
Emilie Palm Olesen
Digital journalist
 • E-mailadresse
 • Mobil
  +45 31 46 00 80