Din personlige frihed er ukrænkelig. Du har ret til at forsamle dig med andre mennesker for at ytre din holdning. Alle børn har ret til fri undervisning.

Grundloven cementerer den danske befolknings mest basale rettigheder og er grundstenen i al anden lovgivning. Dermed er danskernes rettigheder altid sikret.

Men hvad hvis grundloven også indeholdt paragraffer om naturen og klimaets basale rettigheder? I mange andre lande inklusive Norge, Sverige og Tyskland, er der paragraffer om for eksempel retten til at indånde ren luft eller drikke rent vand.

Noget lignende vil sagtens kunne indføres herhjemme, siger Sune Klinge, adjunkt i forfatningsret på Københavns Universitet.

- Hvis det indskrives i grundloven, at den danske befolkning har ret til et sundt miljø, en bæredygtig natur og et sikkert klima, vil det give både stat og politikere et ansvar, som trumfer magtskifte i Folketinget, trends i tiden og folkestemninger. Et ansvar, som de ikke senere vil kunne flygte fra, siger han.

Olieboringer måske i strid med Norges grundlov

149 lande har skrevet miljø-, natur- og klimabeskyttelse ind i deres forfatning.

I Norge sagsøgte den nationale afdeling af Greenpeace regeringen for planer om nye olieboringer i Barentshavet. Netop med argumentationen, at det var i strid med den norske grundlovs paragraf 112 om retten til et miljø, der er sundt for helbredet.

Netop fordi, at klima og miljø er omfattet af Norges grundlov, kunne Greenpeace løfte sagen ind i retten. Sagen blev tabt, men viser, at grundloven åbnede op for en juridisk proces og en debat, der nåede ud i hele verden.

Vil kunne forhindre naturødelæggelse og klimabelastende beslutninger

Også i Holland er det tidligere sket, at domstole har dømt til fordel for natur og klima ud fra en argumentation om befolkningens ret til rent miljø og sundt klima.

I 2020 gav den hollandske højesteret en klimaorganisation ret i, at regeringen svigtede de menneskeretlige forpligtelser til at sikre den hollandske befolknings ret til privat- og familieliv ved ikke at mindske CO2-reduktionen.

Læs: Klimaaktivister vinder retssag over hollandsk regering

Retssager som den vil også kunne komme på tale i Danmark, hvis vi får indført en Grøn Grundlov. Hvis en klimaminister f.eks. får flertal til en beslutning, der direkte vil øge Danmarks CO2-udledning, eller hvis den forhindrer danskernes adgang til rent vand, vil det formentlig kunne prøves i retten. Men beviserne skal være meget klare.

- Det vil nok være sjældent, at politiske beslutninger vil være så skadelige for natur, miljø og klima, at de vil være grundlovsstridige. Men selvom den pågældende sag ikke bliver vundet i retten, så vil den grønne grundlov bidrage til, at sagen overhovedet bliver debatteret ud fra et menneskeretligt perspektiv, siger Sune Klinge.

Hør Københavns Universitets spændende podcast om en Grøn Grundlov.

Bliv medlem og hjælp os i kampen for naturens og klimaets rettigheder

Sammen om en dansk grøn grundlov

Blandt andet Grundfos, Danmarks Naturfredningsforening og Globalt Fokus foreslår en tilsvarende Grøn Grundlov, hvor ren luft og vand er rettigheder på lige linje med ligestilling og adgang til uddannelse.

- Da Grundloven blev skabt for 172 år siden, tænkte ingen på, hvor negativ en udvikling, vores natur og klima ville gennemgå. Loven tog ikke højde for vigtigheden af høj biodiversitet og et godt klima. Men vi kan nå det endnu. En grøn grundlov ville kunne sende et stærkt signal om hvor stort statens grønne ansvar er, siger Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Sådan kunne en Grøn Grundlov se ud

Adjunkt Sune Klinge og et hold af juraforskere har foreslået følgende grønne bestemmelser til grundloven:

  • Stk. 1. Omsorg for miljøet, naturen og klimaet er et fælles samfundsansvar.
  • Stk. 2. Enhver har ret til et sundt miljø, en bæredygtig og mangfoldig natur, samt et sikkert klima.
  • Stk. 3. Enhver har ret til fyldestgørende oplysninger om miljøets, naturens og klimaets tilstand og udvikling, samt om virkningerne af planlagte indgreb.
  • Stk. 4. Staten skal træffe nødvendige foranstaltninger for at beskytte disse rettigheder, også for fremtidige generationer og med respekt for naturens iboende værdi. Statens foranstaltninger skal basere sig på et forsigtighedsprincip.