Til salgskiltet er hamret op på en række våde enge, vandløb og søer. Sælgeren er staten, og køberen kan være hvem som helst.

Sådan lyder der fra Landbrugsstyrelsen, der forestår salget af foreløbigt 25 naturområder rundt omkring i Danmark.

Men salget sætter bare endnu en barriere op mod at nå målet om at få naturen i Danmark tilbage på fode, mener Danmarks Naturfredningsforening:

- Vi ved, at naturen er trængt i bund og ligger som små opsplittede pletter i det store landbrugsland. Vi ved også, hvad der skal til for at få naturindholdet tilbage – nemlig mere plads og bedre sammenhæng. Det kan statens arealer jo være med til at skabe. Den mulighed give staten nu køb på, siger Jan Pedersen, biolog i Danmarks Naturfredningsforening.

Staten spiller fallit

Landbrugsstyrelsen har gennem årene opkøbt lavtliggende landbrugsjord fra lodsejere over hele Danmark. Jorden er siden blevet omdannet til våde enge og søer i såkaldte vådområde- og lavbundsprojekter.

Opkøbet er sket som led i oprydningen efter landbrugets udledninger af kvælstof og fosfor. Områderne må hverken sprøjtes, gødes eller omlægges.

Lodsejeren må (men behøver ikke) tage høslet eller afgræsse områderne. Der er ingen restriktioner i forhold til jagt eller fiskeri.

- Det offentlige spiller fallit som vogter af vores natur, når det på den måde lader enkelte lodsejere beslutte, om et område skal naturplejes og potentielt lader jagt eller fiskeriinteresser gå forud for almenvellets ret til at få adgang til naturen. Det er trods alt skatteyderne, der har betalt for at få lagt områderne om – derfor skulle de jo også høste gevinsten, siger Jan Pedersen.

Ingen sammenhæng

Ifølge regeringsgrundlaget skal kommunerne de kommende år tegne et grønt danmarkskort. Det sker for at få skabt den sammenhæng mellem naturområderne som er afgørende for at få en rigere natur. Også den mulighed spiller staten sig af hænde med salget:

- Det er jo alt andet lige lettere at spille det offentliges egne arealer ind i et grønt netværk end at skulle ud og forhandle med et utal af forskellige lodsejere. Salget af naturområderne udstiller på den vis regeringens manglende vilje til faktisk at gøre en reel indsats for naturen, siger Jan Pedersen.

Læs Jan Pedersens blog Tåbeligt udsalg af naturen

alt
Tine Gjerløv
Chefrådgiver
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 22 85 22 08