En stor kalv æder dovent af et træ i skoven. På toppen af en hatbakke viser en hoppe sit døgngamle føl frem, før de følger flokken af vildheste over engen.

I deres fodspor vil blandt andet fredede orkideer snart myldre frem på de store afgræssede arealer.

Der er forår i luften på Skovsgaard på Langeland og i år, bliver det ekstraordinært vildt.

- Vi taler rigtigt meget om, hvor voldsom naturkrisen er og vi støtter helhjertet alle private og politiske tiltag, der kan stoppe tabet af biodiversitet, siger Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening og formand for Danmarks Naturfond.

- Men vi hver især skal selv gøre, hvad vi kan, og det gør vi her.

Danmarks Naturfond ejer blandt andet ejer det små 400 hektar store Skovsgaard på det sydlige Langeland og blev i 1967 blev stiftet af Danmarks Naturfredningsforening.

For at være et udstillingsvindue for den spirende økologi i Danmark blev godset i mange år drevet økologisk.

I dag flyver økologien selvstændigt og Skovsgaard er i gang med en formidabel transformation, hvor rå biodiversitet er det primære formål.

- Vi arbejder på højtryk for at omdanne hele godset til eventyrlig vild natur. Vi har de bedste forudsætninger, for vi har stort set alle naturtyper repræsenteret og vi har gennem tiderne passet rigtigt godt på dem, siger Maria Reumert Gjerding.

Læs mere: Besøg Skovsgaard

Oplev Skovsgaard

Se kvæg og vildheste, der lever vildt i naturen. Eller tag børnene med på tur og find spændende arter, I ikke har set før.

Den 1. april slår Naturdestination Skovsgaard dørene op for en ny sæson - og i år bliver det ekstra vildt.

Moser og enge, gamle skove, skovbryn, vandhuller og strandenge ligger i smukke mosaikker på arealet, hvor arter som mjødurt, blåhat og vand-klaseskærm pibler frem. I vandhullerne larmer springfrøer, grønne frøer og ikke mindst de sjældne klokkefrøer.

Forventningen er, at endnu flere sjældne og truede arter vil dukke op efter 245 af hektar jorder i 2020 blev omlagt til vildgræsning. I dag afgræsser skotsk højlandskvæg, der er særligt hårdføre kreaturer, og exmoor vildheste området.

Samtidig videreføres og udvikles den særlige mission, godset i mange år har været særligt besjælet af: Naturformidling og leg for børnefamilier.

Alverdens naturgrej fra mikroskoper og net over vaders og kikkerter er parat til brug igen i år, når godset åbner op for gæster 1. april.

- Vores undersøgelser viser desværre et markant fald, når det gælder børns ophold i naturen. Det er synd, for naturen giver børn sundhed og selvtillid og når de først har opdaget den magiske verden, naturen byder ind i, så ønsker de også at beskytte den senere i livet, siger Maria Reumert Gjerding.

Læs mere: Carsten og Anna Marín åbner ny café på Skovsgaard

Derfor mener hun også, at Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Naturfond har en særlig forpligtelse til at få børn ud i naturen.

- Skovsgaard skal byde på helt ekstraordinære naturoplevelser og naturformidling i børnehøjde, lyder det.

Undersøgelser viser at børn bliver stadigt mere fremmede for naturen. For eksempel har hvert 3. barn aldrig set et egern eller et birketræ, mens hvert sjette barn aldrig har set en mariehøne eller en solsort i naturen.

Men det er ikke interesse, det skorter på, for en Epinion-undersøgelse fra 2022 viser, at børn rigtigt gerne vil ud i naturen.

- Det ønske vil vi gerne være med til at indfri og målet er, at Skovsgaard skal være et kraftcenter for naturformidling og i praksis vise vejen til en langt rigere natur i Danmark, siger Maria Reumert Gjerding.

- Det lyder måske som en vild ambition og det er det også. Men der er behov for, at vi her midt i en biodiversitetskrise tænker stort.

Besøg Skovsgaard

Se på vild natur, besøg den nye café eller overnat tæt på naturen.

Naturdestination Skovsgaard er fyldt med spændende og vilde naturoplevelser

for både børnefamilier og naturinteresserede.