Der har længe været en udbredt bekymring for, at danske børn har mistet interessen for naturen og langt hellere vil bruge deres tid inden døre. For eksempel har tidligere undersøgelser vist, at børn i dag kommer mindre ud i naturen, end deres forældre og bedsteforældre gjorde som børn.

Men spørger man børnene selv, er interessen for naturen stor.

I en ny undersøgelse, som Epinion har foretaget for Danmarks Naturfredningsforening, er 1.032 børn i alderen 5-12 år bl.a. blevet bedt om at angive op til fem ting, de bedst kan lide at bruge deres tid på. Her har 60 pct. af børnene angivet ”at være i naturen” som en af deres foretrukne aktiviteter – kun svarmuligheden ”at se serie, film eller tv-programmer, eller bruge skærm til andet end gaming” er blevet valgt af flere (75%).

Naturen sniger sig herved ind foran aktiviteter som ”at dyrke en fritidsaktivitet” og ”gaming”, som hhv. 53 og 48 procent har angivet som yndlingsbeskæftigelser.

Samtidig viser undersøgelsen, at halvdelen af børnene gerne vil endnu mere ud i naturen, end de kommer i dag. Blot 4 pct. ønsker at bruge mindre tid i naturen.

Og deres forældre bemærker interessen. Ifølge undersøgelsen oplever 4 ud af 5 forældre, at deres børn er interesserede i naturen.

– Vi er ærligt talt positivt overraskede over, at så mange børn foretrækker at være i naturen, og vi hæfter os særligt ved, at mange har et ønske om at komme endnu mere ud. Det er opmuntrende læsning, og det lover godt for fremtiden, at morgendagens voksne er vilde med naturen, og har lyst til færdes i den. Men derfor er det også vigtigt, at vi som voksne sikrer os, at børnene så rent faktisk også kommer ud, og at de får et solidt kendskab og forhold til den danske natur, siger Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Læs også: Find et arrangement til Naturens Uge

Corona kan have skærpet interessen

Sidste år foretog Epinion en tilsvarende undersøgelse for Danmarks Naturfredningsforening, hvor flere af de samme spørgsmål indgik. I år anes en øget interesse for naturen. Andelen af børn, der har angivet ”at være i naturen” som en af deres foretrukne aktiviteter, er steget med 8 procentpoint siden sidste år. Samtidig er andelen af forældre, der oplever, at deres børn interesserer sig for naturen, steget fra 75 til 80 procent.

Hos Center for Børn og Natur genkender man den store interesse for naturen, og ifølge centerleder Søren Præstholm kan flere faktorer have skærpet børnenes naturbegejstring – for eksempel coronapandemien, der fik danskerne til at opholde sig mere udendørs.

– Interessen for flere besøg i naturen ligger bestemt i toppen i forhold til, hvad vi kender fra før corona, og vi ved fra flere undersøgelser, at mange danskere fik øjnene op for naturen under corona-nedlukningerne. Nu ser det også ud til, at børnenes motivation for natur sandsynligvis også har taget et hop opad, siger han og fortsætter:

– Man kan ikke med sikkerhed sige, at det er corona-nedlukningerne, der åbnede øjnene mere for naturen. Men vi ved, at det sociale spiller en meget stor rolle for, hvad børn gør – også når de er i naturen. Under nedlukningerne var grønne områder og naturen jo stort set eneste sted, hvor man kunne være sociale, så måske hænger noget af dette ved blandt både børn og familier, siger Søren Præstholm.

Han peger desuden på, at interessen for naturen bl.a. kan være styrket af, at der over de senere år er kommet flere naturinstitutioner for børn, og at der generelt har været stort fokus på naturen og det gode udeliv – ikke mindst i medierne.

Læs også: Danske børn vil skabe levesteder for dyr og planter

Ringe kendskab til naturen

På trods af den store interesse for naturen, er der stadig mange børn, som mangler helt basalt kendskab til naturen og nogle af de helt almindelige arter, man ellers kan finde i den nære natur.

I undersøgelsen er børnene også blevet præsenteret for en række billeder af dyr og planter og bedt om at angive, hvilke af dem de har oplevet i naturen.

Ifølge undersøgelsen har hvert 3. barn aldrig set et egern eller et birketræ, mens hvert sjette barn aldrig har set en mariehøne eller en solsort i naturen. Desuden er det kun godt halvdelen, der svarer, at de har set tusindfryd.

Og det understreger behovet for, at børnene kommer mere ud, forklarer Maria Reumert Gjerding:

– Det overrasker os, at så mange børn ikke mener, at de har set helt almindelige arter, som man ellers kan finde i naturen og i og omkring mange danske haver. For mig er det et udtryk for, at børnene kommer alt for lidt ud i naturen. Og så understreger det igen, hvor vigtigt det er, at børnene kommer mere ud i naturen, og at vi som voksne husker at tale med dem om naturen og fortælle dem, hvad det er de ser derude, siger hun.

Læs også: 138.000 børn skal på opdagelse i den nære natur

Naturens Uge skal inspirere

I denne uge er der rig lejlighed til at komme ud i naturen. I dag starter Naturens Uge – Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådets årlige mærkedage for oplevelser i naturen.

I løbet af hverdagene skal flere end 138.000 børn fra skoler og dagtilbud ud i naturen. Derudover bliver der afholdt mere end 300 natur- og friluftsarrangementer rundtom i hele landet.

Med ugen ønsker Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet at inspirere danskerne – og særligt børnene – til at bruge naturen endnu mere året rundt.

Årets tema er ’Naturen tæt på dig’, og der er derfor lagt op til, at de mange børn skal på opdagelse i den natur, de er omgivet af, men som de måske ikke tænker over i hverdagen.

– Vi vil rigtig gerne sikre, at børnene får nogle gode naturoplevelser, og samtidig åbne deres øjne for, hvor meget man egentligt kan opleve i den nære natur. Og så vil vi selvfølgelig forsøge at vække interessen for naturen hos de børn, for hvem naturen måske ikke lige er en prioritet. Det er der heldigvis mange skoler og dagtilbud, der vil hjælpe med i løbet af ugen, siger Maria Reumert Gjerding.

Læs mere om Naturens Uge og find et arrangement nær dig her.

Naturens Uge

 • Naturens Uge er Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådets årlige mærkedage for oplevelser i naturen.
 • Formålet er at åbne naturen for børn og voksne og inspirere dem til at bruge naturen endnu mere året rundt.
 • I år afholdes Naturens Uge d. 5.-11. september 2022 med flere end 300 naturarrangementer i hele landet.
  I løbet af hverdagene deltager flere end 138.000 børn fra skoler og dagtilbud.
 • Naturens Uge er støttet af Nordea-fonden og 15. Juni Fonden.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er gennemført i perioden 2. juni 2022 til 13. juni 2022 som webbaserede interview blandt 1.032 børn i alderen 5 til 12 år og deres forældre. Forældrene har først besvaret en række indledende spørgsmål om deres familiers brug af naturen. Herefter har barnet, så selvstændigt som muligt, besvaret en række spørgsmål ved hjælp af blandt andet billeder og ikoner.

Epinion har spurgt børnene:

 • Hvilke 5 ting kan du bedst lide at bruge tid på? Klik på max 5 ting.
  • At se serie, film eller tv-programmer, eller bruge skærm til andet end gaming (75%)
  • At være i naturen (60%)
  • At dyrke en fritidsaktivitet (53%)
  • Gaming (48%)
  • At male eller tegne (47%)
  • At spille kort eller brætspil (41%)
  • At lave mad eller bage kage (35%)
  • At lave lektier (8%)
  • Andet (6%)
  • Ved ikke (1%)
 • Kunne du tænke dig at være mere eller mindre i naturen end du plejer at være?
  • Jeg vil være meget mere i naturen (13%)
  • Jeg vil være lidt mere i naturen (36%)
  • Jeg vil være lige så meget i naturen som i dag (46%)
  • Jeg vil være lidt mindre i naturen (3%)
  • Jeg vil være meget mindre i naturen (1%)
 • Nedenfor ser du nogle dyr og planter fra den danske natur. Hvilke af disse har du set i naturen?
  • Mælkebøtte (87%)
  • Mariehøne (84%)
  • Solsort (83%)
  • Brændenælde (82%)
  • Bøgetræ (71%)
  • Nældens takvinge (70%)
  • Birketræ (68%)
  • Egern (64%)
  • Tusindfryd (56%)
  • Skolopender (38%)
  • Jeg har ikke set nogen af dyrene eller planterne i naturen (1%)

Epinion har spurgt forældrene:

 • Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? "Jeg oplever, at mit barn er
  interesseret i naturen"
  • Helt enig (40%)
  • Delvist enig (40%)
  • Hverken enig eller uenig (14%)
  • Delvist uenig (5%)
  • Helt uenig (1%)
  • Ved ikke (0%)

Læs mere her.