Den farvestrålende purpurgøgeurt er en af flere orkideer, der bliver tilgodeset med fredningen af Dania Kridtgrav.

- Vi er glade for, at naturens stemme er blevet hørt og taget alvorlig i denne sag. Det er utroligt vigtigt at værne om et så dejligt og betydningsfuldt naturområde som Dania Kridtgrav, siger Kaare Tvedergaard Kristensen, fredningsmedarbejder i Danmarks Naturfredningsforening.

Fredningen skåner kridtgraven fra industribebyggelse

Dania Kridtgrav er en tidligere råstofgrav, nu naturperle fyldt med liv på sydsiden af Mariager Fjord, lige nord for Assens.

Området har været udsat, fordi det ligger meget tæt på et industriområde, der gennem tiden løbende er blevet udvidet.

Med fredningen er naturen i kridtgraven endeligt sikret mod bebyggelse, da industriområdet ikke længere kan udvides ind i de sårbare naturområder og dermed ødelægge det særlige plantesamfund med de flere tusinde orkideer.

Og samtidig bliver der stadig mulighed for at udvide industriområdet mod øst, hvor naturindholdet ikke er så højt, fortæller Kaare Tvedergaard Kristensen:

-Vi mener, at Fredningsnævnet har foretaget en fornuftig kendelse, der både tilgodeser erhvervsinteresserne og beskytter de mest sårbare naturområder.

Læs mere om fredninger og Danmarks Naturfredningsforening

Fredningen sikrer naturpleje

Fredningen vil udover, at sikre området mod bebyggelse, give Mariagerfjord Kommune mulighed for at foretage naturpleje i området.

Kridtgravens bund afgræsses i dag af heste, hvilket er rigtigt godt for naturtypen, så den ikke vokser til i skov og krat. Men skulle denne drift en dag ophøre, er kommunen med fredningen forpligtiget til at sikre den rette pleje, sådan at orkideerne i området trives.

Fredningen giver os adgang

Endeligt betyder fredningen, at offentligheden får mulighed for at besøge kridtgraven. Der skal nemlig etableres en trampesti, så vi kan opleve naturen og geologien på tæt hold og nyde den smukke udsigt på toppen af kridtgraven.

Object reference not set to an instance of an object.

Find fossiler

Med fredningen bliver også den spændende geologi i skrænterne – herunder særligt fiskeleret - beskyttet og synliggjort.

Der skal nemlig genetableres et synligt geologisk profil på skrænten.

Fiskeleret er spændende, fordi det markerer dinosaurernes og halvdelen af alle dyrearters uddøen for 65 mio. år siden.

Naturområdet ved Dania Kridtgrav er blevet fredet. Det har Fredningsnævnet netop besluttet.

Fredningens formål er at sikre og forbedre områdets store natur og geologiske og kulturhistoriske værdier. Her vokser, på grund af det høje kalkindhold og den lave vegetation, flere særlige orkideer.

Blandt andet sump-hullæbe, kødfarvet og purpur gøgeurt. Disse særlige arter bliver med fredningen beskyttet mod ødelæggelse og sikret den rette pleje.