Afstanden mellem naturområder har direkte betydning for, om arterne uddør lokalt.

Det understreger behovet for god planlægning og etablering af grønne korridorer, mener Danmarks Naturfredningsforening.

Det er med livet som indsats, når arterne flytter sig i Danmark. En farefuld færd over trafikerede veje, gennem pløjede og sprøjtede marker eller parcelhuskvarterer med dødsens farlige plæneklippere, glubske katte og golde blomsterbede.

Danmark er skåret igennem af veje, marker og parceller i sådan en grad, at landet er Europas 9. mest fragmenterede. Det slider på naturen.

- Danmark har ikke blot noget af det mindste naturareal i Europa, men også noget af den mest fattige natur. Vi kan blandt andet hjælpe naturen på vej ved at skabe bedre sammenhæng mellem naturområderne, så arterne kan spredes frit. Det er en opgave, også regeringen nu har taget på sig og vi glæder os til at komme i gang, siger Therese Nissen, biolog i Danmarks Naturfredningsforening.

Frøer har det bedre i Frederikshavn

Forskerne har lavet en opgørelse over, hvor det er lettest at leve, hvis man er en del af biodiversiteten. Det er således bedst at være for eksempel frø i Frederikshavn Kommune, hvor der er kortest vej mellem naturområderne. Her skal de forskellige arter kun forcere omkring 130 meter for at nå fra et naturbeskyttet område til et andet.

Det betyder, at naturen i Frederikshavn har større chance for at overleve end for eksempel naturen i de københavnske vestegnskommuner.

I Brøndby, Glostrup, Rødovre og Hvidovre skal arterne kæmpe sig gennem 300 meter veje og byområder, før de når frem til et naturbeskyttet område. I Frederiksberg Kommune er der – måske ikke overraskende – slet ikke noget beskyttet natur.

I Sønderjylland, Sydsjælland, Lolland og Falster er de gennemsnitlige afstande mellem naturarealerne større end blandt andet i Nordsjælland. Årsagen er de store markarealer.

I Nordjylland, hvor den mest naturvenlige kommune, når det gælder afstand – nemlig Frederikshavn ligger, er landskabet præget af store kyst- og klitområder og relativt få og små byområder.

Kort skal vise naturen vej

Som noget nyt skal kommunerne i den kommende kommuneplan 2017 udpege et Grønt Danmarkskort i kommuneplanen. Målet er, at kortet giver et samlet overblik over, hvor den eksisterende natur findes, og hvor der i fremtiden kan planlægges ny natur.

Det er hensigten, at Grønt Danmarkskort - på tværs af kommunegrænser og kommuneplaner - skal vise, hvordan nuværende natur sammen med ny natur skal bindes sammen i ét stort landsdækkende naturnetværk.

Hvis kommunerne får etableret de forbindelser mellem naturområderne som de tegner på kortet, bliver den danske natur således mere robust til gavn for spredning af vilde dyr og planter.

- Planlægning er afgørende for naturen, og her går regeringen i den forkerte retning. Planloven er netop blevet lempet, hvilket betyder mere og større byggeri i det åbne land. Det er et kortsigtet politisk indgreb, der reelt vil skabe et fattigere Danmark. I vores optik er det tåbeligt at spille sig et godt redskab af hånden og god fysisk planlægning er det bedste redskab, vi har i dag til at sikre samspillet mellem udviklingen og en rig natur og et smukt og varieret landskab, siger Therese Nissen.

alt
Therese Nissen
Natur- & miljøpolitisk rådgiver