Den trængte danske biodiversitet kan nu se frem til en tiltrængt håndsrækning. Den danske naturfond har nemlig netop meldt ud, at man vil give 11,9 mio. kroner i støtte til 18 natur-genopretningsprojekter.

Der er tale om projekter over hele Danmark og herunder to projekter hvor DN har været med i front. Det er et projekt i Sønderborg, hvor der skal skabes nye levesteder med særlig fokus på paddearter og et projekt på Bornholm, hvor der skal ske en genopretning af naturen omkring Kæmpeåen.

- Vi er rigtig glade for at se Den Danske Naturfond i aktion. Det er 18 gode projekter, der nu får en tiltrængt hjælpende hånd, og det vil være med til at gøre en forskel for naturen, siger præsident i Danmarks Naturfredningsforening Ella Maria Bisschop-Larsen.

Naturfonden blev oprettet under den tidligere regering, og fonden har hidtil været ude med støtte til to naturprojekter; genopretning af naturen på Mandø, som huser en af de største koncentrationer af ynglende engfugle og vandfugle i Danmark, samt udsætning af vildheste som ’naturplejere’ i Nationalpark Mols Bjerge.

Afbidt høgeskæg og strandtudse

Fonden har denne gang valgt at støtte en række projekter, der går ud på at hjælpe arter, der er særligt truede i den danske natur. Det gælder fx planten afbidt høgeskæg, samt at sikre og forbedre levesteder for padder som løvfrø og strandtudse.

- Danmark oplever en kraftig tilbagegang i biodiversiteten i disse år. Derfor er det glædeligt, at nogle af de truede arter nu får en håndsrækning, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

En af de truede arter som får hjælp med de nye penge er afbidt høgeskæg. Den voksede tidligere flere forskellige steder i landet, men idag findes den kun i Himmerland på få lokaliteter.

Indstilling af landbrugsdrift

Fire af projekterne får tæt på det fastsatte loft i støtte på 1,5 mio. kroner. De handler alle om at indstille landbrugsdrift på arealer, og på den måde genskabe overdrev, eng og klitter. Fonden oplyser selv, at man er gået efter projekter, hvor det ikke har været muligt at opnå støtte fra andre steder. Det kan for eksempel være områder, der ikke indgår i Natura-2000 arealerne.

- Det er positivt, at man også har fokus på at sikre blivende værdier, så naturen ikke bare får en hjælp nu og her, men også består på lang sigt, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Et af de udvalgte projekter, der har modtaget 1,5 mio. kroner i støtte handler om genopretning af naturen omkring Kæmpeåen ved Hasle på Bornholm. Her har den lokale DN-afdeling været med som primus motor og står som officiel ansøger til fonden. Formanden for DN Bornholm, Anna Sofie Poulsen, er glad for at projektet nu gennemføres.

- Det skyldes en meget ihærdig og langvarig indsats fra lokale ildsjæle og naturelskere. Det, at Bornholms Regionskommune har engageret sig i projektet, har også været helt afgørende, fortæller Anna Sofie Poulsen.

De 18 nye projekter er udvalgt ud af 60 ansøgere.

Se de 18 projekter på naturfondens hjemmeside.

  • Den Danske Naturfond ledes af en uafhængig bestyrelse, som er udpeget af miljøministeren, Villum Fonden og Aage V. Jensen Naturfond i fællesskab.
  • Formand for bestyrelsen er Lauritz Holm-Nielsen, der er direktør for det Dansk-Kinesiske Universitetscenter i Beijing (SDC) og tidligere rektor for Aarhus Universitet.
  • Den øvrige bestyrelse består af 6 medlemmer: Rektor Per Holten-Andersen, koncerndirektør Bente Overgaard, tidligere koncerndirektør Lise Kingo, tidligere departementschef Karoline Prien Kjeldsen, direktør Jørn Jespersen samt tv-vært og forfatter Frank Erichsen.
  • Staten bidrager med 500 mio. kr. til fonden, Villum Fonden med 250 mio. kr. og Aage V. Jensen Naturfond med 125 mio. kr. Staten finansiere herudover opstarten med 49 mio. kr. ekstra.