Omkring 75 kilometer syd for London ligger godset Knepp (udtales ’Næp’). Det tilhørende land blev i mange årtier brugt til konventionel landbrug med alt, hvad der medfølger af pesticider og lignende. Men i februar 2000 skete der noget, som har vendt fuldstændig op og ned på området. Ejeren af godset var ved at gå konkurs, og han valgte derfor at droppe landbruget for i stedet at genetablere godsets store parkanlæg, da han kunne få et offentligt tilskud til det.

Parkanlægget endte med at blive et mekka af vilde blomster, og området summede pludselig med insekter. Det blev en stor øjenåbner for godsejeren, som besluttede at tage skridtet fuldt ud: Området skulle gennem såkaldt ’rewilding’ omdannes til vild natur med høj biodiversitet under navnet Knepp Wildland.

De naturlige vandforhold blev genetableret, der blev sat hegn om området, og så satte man vildheste, vildokser, dådyr, krondyr og vilde grise ud. Ellers har naturen stort set fået lov til at passe sig selv siden 2008. Og det kan i den grad mærkes på biodiversiteten, hvor der nu er registreret over 2.600 arter på den tidligere landbrugsjord.

- Det er en helt vild udvikling. Området er gået fra at være et ørkenagtigt marklandskab til, at der er sket en eksplosion af biodiversitet med mange forskellige arter fra insekter til fugle og pattedyr, siger Bo Håkansson, der er seniorrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening.

Eksempler på biodiversitet i Knepp Wildland:

 • Antallet af territorier med nattergale i Knepp er firedoblet – selv om bestanden i Storbritannien er faldet med 90% siden 1970.
 • Antallet af ynglende turtelduer i Knepp er femdoblet – selv om bestanden i Storbritannien er faldet med 96% siden 1960’erne.
 • Ravne yngler nu igen i Knepp efter mere end 100 års fravær. Vandrefalken er også vendt tilbage til området, og der har været besøg af den sorte stork, som er en af de mest sjældne fugle i Vesteuropa.
 • Antallet af sommerfugle-arter er steget fra 13 til 34. F.eks. har Knepp nu Storbritanniens største bestand af den sjældne sommerfugl Iris, selv om den slet ikke var set i området før 2010.
 • Der er registreret over 600 arter af hvirvelløse dyr som insekter, edderkopper, snegle mm. F.eks. er skarnbassen Geotrupes Mutator registreret i området for første gang i 50 år.
 • Alle fem arter af ugler i Storbritannien lever nu i Knepp. Blandt andet kirkeuglen, som er meget tæt på at uddø i Danmark.
 • 13 ud af de 17 ynglende arter af flagermus i Storbritannien lever nu i Knepp. Inklusive to af de mest sjældne arter i Europa: Bechsteins flagermus og bredøret flagermus.
 • Der er registreret over 440 forskellige arter af møl. Heriblandt flere arter, hvis bestand er hurtigt faldende i resten af Storbritannien.
 • Forskellige arter af planter og blomster er i vækst. F.eks. er der registreret 131 bryophyta mosarter, hvilket formentlig er det højeste antal i et område i Sydengland.
 • Der er fundet flere arter af svampe, som er sjældne i Europa. F.eks. ege-ildsporesvamp og gyldenbrun laksporesvamp.
 • Kilde: Knepp Wildland

Træk i slideren og se, hvordan et lille udsnit af Knepp Wildland har ændret sig fra 2001 til 2020.

Biodiversiteten vil forhåbentligt få et lignende løft i danske naturnationalparker

Knepp Wildland er altså et strålende eksempel på, at natur og biodiversitet godt kan komme fode igen, hvis naturen bare får plads og fred.

I Danmark bliver der snart etableret 15 naturnationalparker, hvor det ligesom i Knepp Wildland er planen at genetablere naturlige vandforhold og sætte store græssere ud i området for at skabe grobund for varieret vild natur og høj biodiversitet.

Læs også: Hvad er en naturnationalpark?

- Når man kan få så flotte resultater på selv tidligere konventionel landbrugsjord, så kan det også lykkes at få genskabt naturlige økosystemer i de danske naturnationalparker. Det handler om at sætte rammerne og så slippe tøjlerne. Det er et paradigmeskifte fra fokus på enkeltarter og enkelt-naturtyper, til hele økosystemer og fri dynamik. Mangel på plads til naturen i Danmark har medført behov for intensivt fokus på de få lokaliteter med truede arter. Langt mere plads til naturen er derfor en forudsætning for 'rewilding', så der også er plads til dynamikken, hvor naturtyper og levesteder kommer og går, siger Bo Håkansson.

alt
Bo Håkansson
Seniorrådgiver naturpolitik og artsforvaltning
 • E-mailadresse
 • Mobil
  +45 22 27 51 57

Se en video med flotte billeder, hvor Knepp Wildland bliver præsenteret.

Måske kan rewilding redde kirkeuglen fra at uddø

Kirkeuglen er en af de arter, som trives i Knepp, og som forhåbentlig også vil få gavn af mere biodiversitet i de danske naturnationalparker. I Knepp laver vildokserne masser af kokasser fra deres økologiske føde, og det har tiltrukket mange møgbiller. Her har man i en enkelt kokasse fundet hele 23 forskellige arter.

- Kirkeuglen lever af alle de her kriblekrable-dyr, som bl.a. lever af kokasser. Uglen er lille og kan ikke flyve langt, så den har brug for et område med meget føde tæt på sin rede. Så kirkeuglen er et godt eksempel på en art, som måske vil kunne reddes på målstregen fra at uddø i Danmark, når naturnationalparkerne skaber større insektbestande, siger Bo Håkansson.

Læs også: Kirkeuglen er alvorligt truet og risikerer at uddø i Danmark

Det er svært at vurdere på forhånd, hvilke specifikke enkeltarter som vil have mest gavn af naturnationalparkerne i Danmark. Men Bo Håkansson forventer også, at vi i Danmark vil se en stor stigning af antallet af sommerfugle, ligesom det er sket i Knepp.

- Sommerfugle er såkaldte indikator-arter, der er tæt knyttet til botanikken. Så er der mange sommerfugle, så indikerer det, at der er en sund botanik, og det vil tiltrække flere insekter, der igen vil tiltrække flere fugle og andre arter, som vi ser det i Knepp siger Bo Håkansson.