Selvom mængden af nitrat i drikkevandet er under grænseværdien, er der forhøjet risiko for kræft i tyktarm og endetarm. Det skriver Information.

Resultaterne kommer fra en stor dansk undersøgelse, hvor forskere har kunnet følge 2,7 millioner danskere fra 1978 til 2011. Forskerne har sammenlignet danskernes kræfthyppighed med mængden af nitrat i deres drikkevand.

- Hvert år får ca. 5.000 danskere tyk- eller endetarmskræft, som kan skyldes mange årsager. Vores studie viser, at nitrat i drikkevandet kan være en af dem, siger ph.d. Jörg Schullehner fra Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet til Information. Han har sammen med andre forskere fra Aarhus Universitet lavet undersøgelsen i samarbejde med De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, GEUS.

Undersøgelsen viser, at risikoen for kræft i tyktarm og endetarm bliver øget med 15 procent. Det betyder, at risikoen, der ellers ligger på 5 procent, stiger til 5,75 procent for den gruppe af danskere, som har været en del af undersøgelsen.

Grænseværdien er for høj

Ifølge forskerne viser undersøgelsen, at grænseværdien for nitrat i drikkevand bør ændres.

- Konklusionen i vores undersøgelse er på linje med resultaterne i flere nationale studier, der peger på, at grænseværdien burde være lavere for at beskytte mod kroniske helbredseffekter som kræft og ikke kun akutte effekter, siger Torben Sigsgaard, professor i miljømedicin ved Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet, til Information.

Derudover skal der fortsat være fokus på at beskytte grundvandet mod nitratnedsivning. Nitrat i grundvandet og drikkevandet stammer primært fra landbrugets kvælstofgødskning af jorden.