Folketinget har i dag vedtaget en ny lov om kystbeskyttelse, der blandt andet indskrænker klageretten, så det i langt de fleste tilfælde kun er muligt at klage over juridiske omstændigheder i projekter, men ikke over indholdet.

Samtidig bliver en række love, som man førhen skulle give individuelle dispensationer fra, nu samlet i én kystsikringstilladelse. Det vil gøre det nemmere at se bort fra naturhensyn, for eksempel hvis området er fredet eller naturbeskyttet.

Og fremover bliver det kommunerne selv, og ikke det uvildige fredningsnævn, der kan bestemme, om en fredning kan ophæves eller lempes, hvis den ligger i vejen for et kystsikringsprojekt.

Loven træder i kraft 1. september.

Naturhensyn sættes til side

Danmarks Naturfredningsforening havde håbet, at hensynet til naturen havde højere prioritet blandt det flertal af politikere, der står bag loven.

- Kysterne er vores alle sammens nationale naturperler. Og vi er helt med på at afskaffe unødvendig bureaukrati, men som loven er nu bliver det alt for let at tilsidesætte hensynet til naturen, når den enkelte kommune skal træffe afgørelser om private kystsikringsprojekter, siger Nina Larsen Saarnak og fortsætter:

-Vi håber, at Folketinget på et tidspunkt kan finde flertal til at gøre beslutningen om for naturens skyld.

Klageret bevares ved fælleskommunale kystsikringer

Heldigvis har regeringen foretaget nogle ændringer i forhold til det oprindelige forslag, således at man fortsat har fuld klageret over tilladelser til fælleskommunale kystsikringsprojekter. Før stod klageretten til at blive markant indskrænket ved både private og fælleskommunale kystsikringstilladelser.

-Vi er glade for, at der trods alt er blevet lyttet til nogle af vores bekymringer. Men på naturens vegne ærgrer vi os over, at det er næsten 95% af tilladelserne til kystsikringsanlæg ved kysterne, som borgere og organisationer fremover ikke kan klage over.

Ud over Danmarks Naturfredningsforening har både Fritidshusejernes Landsforening, Friluftsrådet og Landbrug & Fødevarer kritiseret forslaget.

Fakta: Det betyder loven

  • Loven samler som hovedregel kompetencen til at afgøre sager om kystbeskyttelse hos kommunerne. Hvis en grundejer mener, at en fredning ligger i vejen for et kystsikringsprojekt, er det ikke længere de uvildige fredningsnævn, der skal vurdere om en fredning kan ophæves eller lempes. Det skal fremover være op til kommunen.
  • Herudover samles en række dispensationer og tilladelser efter anden lovgivning i kystbeskyttelsestilladelsen, og sagsprocessen for kommunale fællesprojekter forenkles. Antallet af mulige afgørelser, der kan påklages, reduceres, og klager over kystbeskyttelsestilladelser begrænses som udgangspunkt til at angå retlige forhold.
  • Dog bliver klager over tilladelse til kommunale fællesprojekter til fuld prøvelse.
alt
Nina Larsen Saarnak
Leder lokale klagesager
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 31 19 32 38
  • Om forfatter

    Kommuneplaner, lokalplaner, klimatilpasning