Aftalen betyder, at der nu indføres et sprøjteforbud dér, hvor drikkevandet pumpes op. Og det er rigtig godt nyt, fordi netop disse områder er særligt følsomme over for rester af sprøjtegifte.

Nyheden vækker stor glæde hos Danmarks Naturfredningsforening, der i starten af november afleverede over 27.000 underskrifter til miljøministeren fra befolkningen, som ønsker en bedre beskyttelse af drikkevandet.

- Det er helt enestående, at vi i Danmark kan pumpe grundvand op og drikke det uden at rense det først. Det er en unik ressource, som vi skal passe godt på. Derfor er jeg også uendelig glad for, at miljøministeren har landet en bred politisk aftale, som netop sikrer en bedre beskyttelse af vores alle sammens drikkevand, siger præsident i Danmarks Naturfredningsforening Maria Reumert Gjerding.

Danmarks Naturfredningsforening har kæmpet i mange år for netop at få indført et sprøjteforbud i de sårbare områder, hvor vi henter vores drikkevand op, fordi det er den bedste metode til at beskytte drikkevandet.

Foreningen arbejder fortsat videre for, at der også kommer et forbud mod at bruge sprøjtegift i sårbare dele af indvindingsområderne.

Bekymrende fund af sprøjtegifte i drikkevandet

For høje koncentrationer af sprøjtegift i drikkevandet var årsag til, at 250 vandboringer rundt om i landet i løbet af 2018 enten lukkede eller blev sat i alternativ drift.

Problemerne med sprøjtegift i drikkevandet er mærkbare, da flere vandværker har været nødt til at rense vandet.

- Den seneste tids mange fund af pesticider i drikkevandet har bekymret mig og de øvrige partier i aftalekredsen. Jeg er glad for, at vi står sammen om at beskytte drikkevandet og forbedre beskyttelsen af en af de mest værdifulde ressourcer, vi overhovedet har. Jeg er særligt glad for, at det skal være slut med at sprøjte nær drikkevandsboringer, og at vi nu får undersøgt grundvandet for langt flere stoffer, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen om den ny politiske aftale i en pressemeddelelse.

Fakta

  • I 2017 blev der fundet fem gange så mange tilfælde af for høje mængder sprøjtegift i drikkevandet end i 2016.
  • Også sprøjtegifte, der stadig er lovlige at anvende i Danmark, bliver fundet i drikkevandet.
  • Med en ny aftale skal drikkevandet beskyttes langt bedre mod sprøjtegifte.
  • Dette gøres dels ved at reducere risikoen for nedsivning af sprøjtegift nær vandboringer og ved at screene grundvandet for flere stoffer end tidligere.
  • Frem mod 2022 får kommunerne sammen med landbruget mulighed for at finde lokale løsninger for at stoppe brugen af sprøjtegifte i boringsnære beskyttelsesområder, der hvor vandet pumpes op.