Store skæl, prikker ved halefinnen og hvide gummer.

Det er de vigtigste kendetegn, der for det blotte øje adskiller sølvlaks fra vores almindelige ørreder og laks.

Men fiskene er på ingen måde forenelige i danske vandløb. Sølvlaksen er territorial og aggressiv, og derfor er det ikke helt ligegyldigt, at der over sommeren er rapporteret om over 20 fangster af sølvlaksen, som ellers kun lever i Stillehavet.

Sølvlaksen er så svær at genkende, at forskere nu beder befolkningen om at kigge gamle trofæbilleder af ørreder og laks igennem og indberette det, hvis noget ikke ser helt normalt ud.

- Indtil videre har folk kontaktet os med billeder af ørreder og laks, der ser lidt unormale ud. Og det er helt tilfældigt, at vi så opdagede, at det var sølvlaks. Så folk må meget gerne være opmærksomme på, om det nu er ørred eller laks, de har fået på krogen, og også gerne gå deres fiskebilleder igennem, siger Henrik Carl, som er projektleder og fiskespecialist ved Statens Naturhistoriske Museum.

Sådan forholder du dig, hvis du fanger en sølvlaks

  • Sølvlaksen kendes blandt andet på de få pletter øverst i halefinnen, de relativt store skæl og de lyse gummer i en ellers mørk mund. Ellers ligner den til forveksling en ørred.
  • Hvis du har mistanke om, at du har fanget en sølvlaks, så kan du sende en mail eventuelt med et billede til fiskeatlas@snm.ku.dk
  • Læs mere om Fiskeatlas-projektet.

Sølvlaksen er sandsynligvis undsluppet fra dambrug

Sølvlaksen lever ikke naturligt i Europa, men opdrættes i dambrug flere steder. Derfor tror forskerne ved Københavns Universitet, at der er tale om undslupne fisk, som på en eller anden måde er ’faret vild’ og så har fundet hinanden ved Djursland og Horsens Fjord.

Den kortlægning er forskerne nu gået i gang med. Udbredelsen af de danske fisk er siden 2006 blevet kortlagt af forskere fra Statens Naturhistoriske Museum og DTU Aqua i forbindelse med det såkaldte Fiskeatlas. Nu skal sølvlaksen altså også med i projektet.

Målet er at finde ud af, hvor fiskene kommer fra. Henrik Carl har hørt rygter om, at der måske er fanget en lille sølvlaks sidste år i Lillebælt.

- Hvis man på den måde kunne spore laksenes færd og fastlægge en rute, kan man måske finde ud af, hvor de kom fra, og hvor mange der er. Derfor er alle indspark velkomne, også selvom man ikke bor og fisker i det østjyske. Alt kan være en mulighed, siger Henrik Carl.

Udgør potentielt en trussel for ørredbestanden

Henrik Carl fortæller, at sølvlaksen både er velsmagende og sjov at fange og altså lidt af en lystfiskers drøm. Men den skal helst ikke finde sig for godt til rette. For hvis laksen begynder at yngle i de danske vandløb kan det have alvorlige konsekvenser for vores almindelige ørreder og laks.

- Sølvlaksen er ret aggressiv, og hvis der kommer mange af dem, vil de sandsynligvis drive ørrederne væk. De tager deres territorium meget alvorligt, også selvom ørreden var der først.

Sølvlaksene klækkes i åer og floder og lever der cirka to år, før de bevæger sig ud på havet, hvor de er i yderligere cirka to år. Efter det er de klar til at gyde og tager tilbage til vandløbene. Efter at have ynglet dør sølvlaksene.