Der er netop indgået en ny politisk aftale, der udmønter en del af de 405 millioner kroner, som med finansloven blev afsat til forbedring af vandmiljøet. Pengene skal gå til fremdrift af de frivillige kvælstofindsatser, som blev besluttet i landbrugsaftalen fra 2021.

Konkret betyder aftalen, at der afsættes penge til at forbedre vandmiljøet i udvalgte ådale. I 2024 bruges pengene på kvælstofreduktioner i Simested Ådal og Vejle Ådal. I de kommende år vil der komme flere lokationer til. Derudover sættes der penge af til at videreføre arbejdet med Kystvandråd.

Præsident i Danmarks Naturfredningsforening Maria Reumert Gjerding glæder sig over aftalen:

-Jeg vil gerne rose regeringen og partierne for at stå sammen i så bred en kreds, og anerkende de udfordringer, som der er med udledningen af kvælstof til vores vandmiljø. Sidste år var det danske havmiljø ramt af det værste iltsvind i 20 år, og der er et stort behov for handling. Derfor er jeg glad for, at partierne nu er blevet enige om at komme i gang, siger Maria Reumert Gjerding og fortsætter:

-Livet i vores fjorde og kystnære områder lider, og det skyldes i altovervejende grad udledningen af kvælstof fra landbrugets marker. Derfor er det helt afgørende, at kvælstofforureningen bliver nedbragt. Her er aftalen et første – men dog mindre – skridt i den rigtige retning. Det vil jeg gerne rose, siger Maria Reumert Gjerding.

En forskel for vandmiljøet

Hun hæfter sig ved, at de fleste af midlerne i aftalen vil gå til konkrete projekter, som faktisk vil gøre en forskel for vandmiljøet i Vejle Ådal og Simested Å. Ifølge aftalen er kvælstofeffekterne ved de to konkrete projekter mellem 86-93 tons pr år.

-Men akutpakken illustrerer også, at vi aldrig kommer i mål ved at tage én ådal ad gangen – der er behov for en ny, national kvælstofregulering, som stiller nogle krav til, hvor meget kvælstof der må udledes på markerne, siger Maria Reumert Gjerding.

Den danske kvælstofudledning har fra 2010 til 2023 ligget på godt 58.000 tons i gennemsnit. Det er 20.000 tons højere end miljømålet på 38.000 tons, som er det Miljøministeriet sammen med Århus Universitet har vurderet er nødvendigt at få udledningen ned på, for at livet i havet kan vende tilbage.

Fakta om aftalen:

Med aftalen afsættes midler til at støtte de kollektive virkemidler (frivillige kvælstofreduktioner i landbruget), som blev aftalt med landbrugsaftalen i 2021. Det er fx opkøb af arealer og anlæg, der ikke i øjeblikket er muligt i eksisterende tilskudsordninger.

  • Der afsættes samtidig penge til to konkrete projekter i 2024 - Simested Ådal og Vejle Ådal. Over de kommende år afsættes der penge til flere lignende projekter.
  • Endelig afsættes der penge til at videreføre arbejdet med Kystvandråd.
  • I alt blev der på finansloven afsat 405 mio. kroner til kvælstofindsats.
  • Ifølge aftalen er kvælstofeffekterne ved de to konkrete projekter mellem 86-93 tons pr år.
  • Den danske kvælstofudledning har fra 2010 til 2023 ligget på godt 58.000 tons i gennemsnit. Det er 20.000 tons højere end miljømålet, som Miljøministeriet sammen med Århus Universitet har vurderet er nødvendigt for, at livet i havet kan vende tilbage.
alt
Emil Nielsen
Pressechef