Børn kan have øget risiko for at udvikle børneleukæmi, hvis deres mødre under graviditeten har boet i nærheden af marker, hvor der formodentligt er sprøjtet med visse sprøjtegifte.

Det viser en ny undersøgelse fra National Cancer Institute, Aarhus Universitet, Statens Serum Institut og National Institute of Health. På trods af de alvorlige indikationer står Danmark ikke overfor et straks forbud mod de mistænkte sprøjtegifte. Det er stærkt kritisabelt, mener Danmarks Naturfredningsforening.

Forbyd de mistænkte sprøjtegifte

- Her må mistanken alene komme børnene til gode og der skal naturligvis indføres et forbud med det samme, siger Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening. I stedet har den ansvarlige minister, Jakob Ellemann-Jensen ifølge en pressemeddelelse valgt at nedsætte en arbejdsgruppe for at følge undersøgelsen.

De fire pesticider, der er i søgelyset er pendimethalin, bromoxynil, ioxynil og fluoxypyr. Heraf er ioxynil allerede forbudt. Bromoxynil er i forvejen under mistanke for at være hormonforstyrrende og skadelig for fostre.

Rent drikkevand, tak! Skriv under på vores kampagne mod sprøjtegift i drikkevandet her

Tre af stofferne bruges stadig i landbruget i dag. Pendimethalin findes hyppigt i ungt højtliggede grundvand (i dræn) med en meget høj fundandel: 13% fund og 4,3% er større end grænseværdien. Stoffet er fundet i koncentrationer op til 320 gange over grænseværdien for grundvand. stoffet er fundet i en prøve fra dybere niveauet i varslingssystemet - VAP. Stoffet anvendes i vintersæd, vårsæd ærter mm.

Nej til sprøjtegifte

Lige nu arbejder Danmarks Naturfredningsforening på højtryk for at få gennemført et forbud mod at bruge sprøjtegift der, hvor grundvandet dannes og pumpes op.

Over 8.000 personer har på under en uge skrevet under på kampagnen.

Sprøjtegift er i dag den hyppigste årsag til, at vandboringer lukkes.

Godkendelsesystemet har spillet fallit

- Vi har advaret igen og igen om, at vores godkendelsessystem i Danmark, når det gælder sprøjtegifte ikke fungerer. Vi ser det ene eksempel efter det andet på, at sprøjtegifte når vores grundvand og drikkevand. Denne undersøgelse, der handler om godkendte sprøjtegifte i vinter og vår afgrøder samt andre afgrøder antyder, at børn kan udvikle kræft via deres mødre. Vi må og skal have et opgør med sprøjtegiftene, siger Maria Reumert Gjerding.

Forskerne bag undersøgelsen har jvf en pressemeddelelse oplyst til Miljø- og Fødevareministeriet, at det er meget foreløbige resultater behæftet med usikkerhed. Forskerne er i gang med yderligere analyser, der kan ændre resultaterne.

Den danske arbejdsgruppe skal følge undersøgelsen tæt og komme med anbefalinger til, hvordan befolkningsundersøgelser af denne slags skal indgå i vurderingen af pesticider. Arbejdsgruppen skal også i forhold til de konkrete stoffer se på, hvilke yderligere undersøgelser og testmetoder, der skal udvikles med henblik på at få mere viden.