De frie kyster - de langstrakte strande og den beskyttede natur. Hele 69 procent af de adspurgte gæster siger, at det er kysterne, strandene og særlige naturområder, de er mest tilfredse med, når de besøger Danmark.

Danmarks Naturfredningsforening er glade for resultatet, der er helt i tråd med foreningens kamp for at bevare de enestående kyster.

Unikke kyster

- Vi oplever et konstant politisk pres fra regeringen for at åbne op for byggeri eller anlæg ved kysterne. Vi har skarpt advaret mod at åbne op for det udsalg. Den unikke danske kystnatur er vores fælles arvesølv og en magnet for turismen. Med den nye undersøgelse er det synspunkt igen fuldt ud underbygget, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Dansk Kyst- og Naturturisme har udført analysen i samarbejde med 40 danske feriesteder. Flere end 9000 feriegæster i Danmark fordelt på nationaliteterne dansk, tysk, norsk, svensk, hollandsk, britisk og ”øvrige” er blevet spurgt til en lang række parametre, der har betydning for tilfredsheden med en afholdt ferie. Gæsterne er ikke fuldt ud tilfredse med for eksempel skiltning, toiletforhold eller et områdes vedligeholdelse.

Høj tilfredshed

Turisterne er blevet bedt om at vurderer de bedste oplevelser. Den gennemsnitlige tilfredshed på tværs af alle naturforholdene er høj, med en gennemsnitlig score på 4,6.

Næsten 7 ud af 10 af de adspurgte feriegæster har besøgt eller forventer at besøge naturområder som fx strande, kyst, nationalparker eller lignende i forbindelse med deres ophold.

De feriegæster, som har besøgt eller forventer at besøge naturområder, har vurderet strand og kyst samt særlige naturområder højest. Omvendt er naturvejledning og guidede rundture samt naturlegepladser og lignende blevet vurderet lavest.

Kystturisme en vindersag

- Det kan løses ude i kommunerne uden, at det kræver de store indgreb på strand eller kyst. Kystturismen har afgørende betydning i kystsamfundene og jeg er sikker på, at man her gerne vil lytte til behovet fra gæsterne, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Regeringen forsøger netop nu at gøre privat kystsikring langt lettere end i dag. Regeringen vil i den forbindelse blandt andet fjerne det nuværende selvstændige krav i lovgivningen om hensyn til kystlandskaber og kystnaturen, og gøre det lettere at lave hård kystsikring og kystsikre også ubebyggede kyststrækninger.

Bekymring over kystsikring

DN har opfordret regeringen til at tage hensynene ind i lovteksten igen og droppe kystsikringsanlæg på kyster uden bebyggelse. Synspunktet bakkes op af Kommunernes Landsforening og Friluftsrådet, der i deres høringssvar har udtrykt bekymring for, at natur- og landskabshensyn fjernes som selvstændige hensyn i formålet med loven.

Undersøgelsen fra Dansk Kyst- og Naturturisme Nederst har også listet turisternes dårligste oplevelser. De to i bunden er ”prisen i forhold til kvalitet” og ”vejret”.

alt
Tine Gjerløv
Chefrådgiver
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 22 85 22 08

Læs mere om kystsikring her

Læs undersøgelsen fra Dansk Kyst- og Naturturisme her

Kystlinjen bliver mindre

Kysterne er truet af, at kystlinjen de sidste 200 år er blevet flere hundrede kilometer kortere på grund af:

  • Indvinding af land – typisk fjorde, der er blevet inddæmmet og pumpet tørre til landbrug
  • Bebyggelse
  • Kystsikring

Klimaændringerne er også en trussel mod kysterne. Storme bliver kraftigere og hyppigere, vandstanden i havet stiger, og der kommer mere og heftigere nedbør.

Kysterne er under pres

Kysterne er også under pres af et politisk ønske om mere byggeri og dermed skatteindtægt.

De har ellers været beskyttet, siden de blev omfattet af naturbeskyttelsesloven i 1937. Loven sikrer en 100 meter beskyttelseslinje ved kysten. I 1994 blev strandbeskyttelsen udvidet fra 100 meter til 300 meter.

Men i det sidste årti har vi set beskyttelsen blive afløst af flere lempelser i lovgivningen og mere byggeri ved kysterne.

Læs mere om kysterne her