Natten til tirsdag 20. oktober blev kvoterne for fiskeri i Østersøen i 2021 fastlagt.

EU's fiskeriministre gik ud fra forhandlingslokalet med en aftale på baggrund af det, som ifølge Danmarks Naturfredningsforening er et af grønneste og mest ambitiøse udspil fra EU-kommissionen i årevis.

- Vi hilser det velkomment, at størstedelen af kvoterne er i overensstemmelse med Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES) rådgivning om bæredygtige kvoter, siger Cathrine Pedersen Schirmer, havpolitisk seniorrådgiver hos Danmarks Naturfredningsforening.

Otte ud af ti kvoter er bæredygtige

Kvoterne endte på niveauer, der for otte ud af ti kvoterede bestande er bæredygtige ifølge den biologiske rådgivning ICES, og som EU-kommissionen har lyttet til i dens forslag til kvoternes størrelse.

Sidste år valgte EU's fiskeriministre at give tilladelse til at overfiske 5 ud af de ti kvoterede bestande.
Danmark er ifølge den fælles EU-fiskeripolitik forpligtet til genoprette fiskebestandene og sikre, at de udnyttes på bæredygtigt niveau ved at stoppe overfiskeri.

- Den grønne omstilling skal også foregå på havet, hvis vi vil stoppe biodiversitetskrisen, og bæredygtige fiskekvoter en vigtig del af løsningen for at sikre et sundt havmiljø i Østersøen. Overfiskeri påvirker nemlig ikke kun den enkelte bestand, men hele havets fødekæde. Derfor glæder Danmarks Naturfredningsforening sig over, at fiskeriministrene nu endelig har fastsat de fleste kvoter på bæredygtige niveauer, siger Cathrine Pedersen Schirmer.

To kvoter kunne være bedre

De to bestande, hvis kvoter ikke er landet bæredygtigt, er den vestlige sild og den østlige torsk. Der må i 2021 fanges 1.575 tons sild fra den vestlige Østersø og 595 tons torsk fra den østlige Østersø, torsken kun som bifangst.

Danmarks Naturfredningsforening havde helst set, at bifangst-kvoten på den østlige torsk var blevet fastsat som en nul-kvote, sådan som ICES anbefaler det, men roser alligevel EU-kommissionen for forhandlingsudspillet, for kvoten er en reduktion på 70 procent i forhold til 2020, hvor den hed 2.000 tons.

- Bifangstkvoten er nu sat så meget ned, at det er et acceptabelt kompromis, men der skal sættes et hurtigt skub i mere selektive redskaber for at mindske torskebifangst, siger Cathrine Pedersen Schirmer.

Bedre forhold for torsk omkring Bornholm

Derudover glæder Danmarks Naturfredningsforening sig over en udvidelse af lukkeperioden i torskens gydeperiode i to områder omkring Bornholm.

- De to torskebestande i Østersøen er særligt udfordret ved, at antallet af ungfisk er meget lavt. Det er en kæmpe hindring i en genopretning af bestande. Derfor er vi glade for, at det er lykkedes Kommissionen at få fiskeriministrene til at videreføre de nuværende lukkeperioder i torskens gydeperiode og at udvide sommerlukningen med en måned,” siger Cathrine Pedersen Schirmer og tilføjer:

- Men især Danmark kæmpede imod en udvidelse af denne vigtige lukning, og det er problematisk at Danmark modkæmper tiltag, som kan hjælpe med at genoprette den truede østlige torskebestand i Østersøen.

Det skuffer også Danmarks Naturfredningsforening, at den svage vestlige sild stadig overfiskes, og at ICES’ anbefalinger om en nulkvote for 3. år i træk tilsidesættes i forhandlingerne.

- Vi er overordnet meget tilfredse med resultatet af fiskeriforhandlingerne, men det er uforsvarligt at fiske målrettet på en bestand, som ligger langt under de sikre biologiske grænser, siger Cathrine Pedersen Schirmer.

alt
Cathrine Pedersen Schirmer
Chefrådgiver hav- og fiskeripolitik