Tre havørne blev mandag fundet døde side om side under deres rede ved Tåsinge på Fyn. I sidste uge blev en enkelt havørn fundet død på en mark. Tilbage i maj blev en død glente fundet i samme område, og giften carbofuran blev fastslået som synderen. Det bestyrker frygten for en ny forgiftningssag.

Dansk Ornitologisk Forening mistænker således, at de tre havørne (to unger) har lidt samme skæbne.

Havørnen er Europas største rovfugl og totalfredet i Danmark. Derfor er det tragisk, at drabene på rovfuglene tilsyneladende fortsætter uden konsekvenser:

- Alle, der har oplevet en havørn svævende oppe i luften ved, hvor majestætisk en fugl vi har at gøre med. Det er tragisk og svært at forstå, at nogen vil forgifte fuglene. Men desværre er det aktuelt i praksis konsekvensfrit at begå sådan en forbrydelse, fordi politiet næsten aldrig efterforsker det. Det er generelt meget, meget vanskeligt at finde de skyldige i såkaldt fauna-kriminalitet, siger Bo Håkansson, biolog i Danmarks Naturfredningsforening.

Læs: Ulovlige giftdrab på rovfugle savner efterforskning

Danmark mangler gode rammer for efterforskning af drab på fredede dyr

Gennem de seneste ti år har man registreret mindst 13 forskellige tilfælde af giftdrab på rovfugle, hvoraf en af sagerne drejede sig om en hel tårnfalkefamilie.

I Danmark har man, modsat flere andre lande, ingen specialiseret efterforskning af forbrydelser mod fredede dyr. Det vil sige, at gerningsmændene stort set aldrig mærker konsekvenser af faunaforbrydelsen.

Selvom strafferammen for grove overtrædelser går op til to års fængsel, er straffen, hvis man bliver fanget, meget lille. Det er typisk bøder eller fratagelse af jagttegn i en periode.

- Havørne og andre fantastiske dyr er i Danmark reelt kun fredet og beskyttet på papiret. Vi ser alt for ofte overtrædelser af jagtloven og naturbeskyttelsesloven, siger Bo Håkansson, som understreger, at det kun er få brodne kar, den er gal med:

- Forgiftninger af rovfugle og nedskydninger af fredede dyr er overhovedet ikke et spørgsmål for eller imod jagt eller jægere. Det handler om, at nogle få kriminelle med adgang til gift eller skydevåben totalt mangler en grundlæggende respekt for dansk lovgivning. Man behøver bare se på jægernes sider på Facebook for at konstatere, at jægerne generelt deler vores harme og vrede.

Sådan kommer vi drab på fredede dyr til livs:

  • En specialiseret efterforskning af overtrædelser af jagt- og naturbeskyttelsesloven.
  • Strafferammen for at slå et fredet dyr ihjel skal udnyttes bedre ved grove overtrædelser. Man skal f.eks. fratages sit jagttegn for bestandigt, hvis man med fuldt overlæg skader eller dræber et fredet dyr.
  • Derudover skal der udstedes bøder for overtrædelser, der afspejler alvoren og som er med til at finansiere stikprøvetilsyn.

Problemet diskuteres også i regeringens Vildforvaltningsråd, der blandt andet bestemmer jagttider- og regler. Organisationerne i rådet har sammen valgt at rette henvendelse til både Justitsministeren og Miljøministeren med ønske om at styrke indsatsen mod faunakriminalitet.

Hjælp os med at få drab på fredede dyr på den politiske dagsorden

Rovfugle forgiftes på grund af uvidenhed

Det er i sagens natur svært at vide, hvorfor rovfuglene overhovedet bliver udsat for gift. I flere af tilfældene er fugle forgiftet, ved at nogen har lagt stykker af forgiftede stykker kød rundt om reden. På den måde vil en rovfugleforælder servere forgiftet mad til ungerne, som så dør.

I gamle dage talte man om rovfugle og andre rovdyr som ”rovtøj” der skulle bekæmpes. Man troede de var skadedyr. Her i det 21. århundrede er de fleste mennesker der færdes i naturen klar over, at rovfugle og menneskers interesser sagtens kan gå hånd i hånd.

-Havørne tager bl.a. skarver, og der er flere og flere eksempler på, at havørne hjælper med at begrænse og sprede negative effekter af skarv. Havørn kan også tage nogle af de mange gæs – havørn er ikke et skadedyr, men et gavndyr.

Nogle få brodne kar mangler desværre både basal respekt for lovgivningen og biologisk forståelse. Dem skal vi have skovlen under i samarbejde med Danmarks Jægerforbund og alle de andre fornuftige organisationer, der ligesom vi kun har foragt til overs for disse idioter, slutter Bo Håkansson.