Mere end 15.000 ejendomme på landet skal nu skifte skattemæssig status, så de går fra at blive vurderet som en landbrugsejendom eller skovejendom til i stedet at blive vurderet som en ejerbolig eller erhvervsejendom.

Det kan desværre få store konsekvenser for naturen. Problemet er, at hvis en landejendom erstatter landbrug med natur, så risikerer ejendommen at miste skattestatus som landbrug, og så kan ejendomsskatterne blive tidoblet.

Og det betyder, at mindre landejendomme med natur på grunden kan blive økonomisk presset til at sælge naturområdet til landmænd, som vil køre pløjen igennem naturen og omdanne det til marker.

Natur bør belønnes - ikke straffes økonomisk

Derfor bør den nye ejendomsvurderingslov laves om, mener Maria Reumert Gjerding, der er præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

- Vi står i en alarmerende biodiversitetskrise, der primært er forårsaget af, at naturen mangler plads. Derfor vil vi gerne have at alle lodsejere giver en hånd med ved at give en del af deres jord tilbage til naturen, siger hun og fortsætter:

- Derfor er det absurd, at de nye regler betyder, at mindre landbrug og jordejere kan blive beskattet markant hårdere, hvis de har udlagt jord til natur, fremfor at dyrke jorden intensivt. Det burde være omvendt, så man får en skattefordel - og ikke skattesmæk - når man har arealer, der er udlagt til natur, siger Maria Reumert Gjerding.

Læs mere: Den danske natur er i stor krise

 Hjælp os med at beskytte naturen!

Danmarks Naturfredningsforening kæmper for mere og bedre beskyttet natur.

 Politisk arbejder vi for at beskytte naturens mangfoldighed ved at skabe mere plads til naturen og sikre bedre beskyttelse af vores nuværende natur.

Er du enig? Så støt os ved at blive medlem.

Kan blive nødt til at sælge privat natur fra

Tanja Lange er en af de mange danskere, der kan se frem til en stor skattestigning på grund af de nye regler. Hun bor på en landejendom med seks hektar jord nær Holbæk, og boligen skal nu skifte status fra landbrugsejendom til erhvervsejendom.

Ændringen kan risikere at få den konsekvens, at noget af grunden fremover bliver til naturfattig landbrugsjord.

- Vi kan blive nødt til at sælge jord fra til en landmand for at få råd til at blive boende her, siger Tanja Lange til DR.

Læs mere: Så mange truede arter af dyr og planter er der i Danmark

Stort problem hvis mange områder med natur forsvinder

Morten Lund Hansen er også meget bekymret over de nye regler. Han er bestyrelsesmedlem i DN Ringkøbing-Skjern og flyttede selv i en landejendom med 12 hektar jord for et par år siden.

Her var der tidligere landbrug med kødproduktion, men nu laver han i stedet naturpleje med græssende kvæg og heste, og det går så godt, at området formentlig snart får status af §3-naturbeskyttelsesområde.

- Hvis det bliver meget dyrt at have landejendomme og små landbrug, der drives ekstensivt og naturvenligt, så risikerer man, at de bliver solgt til intensivt industri-landbrug. Og det vil være virkelig problematisk, hvis der forsvinder en stor del af de 15.000 små landbrug og landejendomme. Vores pressede natur har brug for al den plads og hjælp, som den kan få, siger Morten Lund Hansen.

Morten Lund Hansen driver til dagligt et vandrehjem, men i fritiden laver han naturpleje med græssende kvæg og heste på sin landejendoms arealer.

Hjælp os med at kæmpe for mere og bedre natur