Antallet af fisk, bunddyr og havplanter er 10-30 gange større på stenrev end i de omgivende havområder, viser forskning. Derfor er etableringen af fem nye stenrev en rigtig god nyhed for den danske havnatur

- Stenrev er en af de vigtigste naturtyper, vi har i havet. Stenrev giver skjul og føde til havets dyr og planter, og genskabelsen af de stenrev, vi har fjernet, er vigtig, for at havnaturen kan komme i balance igen, fortælle havmiljørådgiver i Danmarks Naturfredningsforening Aimi Hamberg.

Forskere vurderer, at stenfiskere i årene fra 1900 til 1999 fjernede hele 55 km2 stenrev fra især de kystnære havområder, hvor stenene var lettere at få fat i. Det svarer til at et areal på størrelse med Fanø med stor biodiversitet og værdifulde levesteder, er blevet taget fra havets dyr og fisk - og i stedet brugt til at bygge havnemoler og kystsikring med.

- Det tab kommer den danske havnatur sig ikke over uden hjælp, lyder det fra Aimi Hamberg.

Hun mener, det er et godt og vigtigt skridt på vejen, at miljøminister Lea Wermelin sammen med SF, Radikale Venstre, Enhedslisten, Kristendemokraterne og Alternativet besluttede at bevilge 35 millioner kroner til etableringen af fem nye stenrev

- Det er nødvendigt, at staten går ind og tager et hovedansvar for de ødelæggelser af havnaturen, som kystsikring og den store udbygning af havnene langs vores kyster har forårsaget. Der var brug for sten til havnemolerne dengang. Nu er der brug for store og løbende million-bevillinger, så vi over tid kan give bare noget af det tilbage, som vi har taget fra havet, siger havmiljørådgiver Aimi Hamberg.

Foto: Lars Bindholt

Torsken får nye levesteder med genetableringen af flere stenrev. På Hunderevet på den sjællandske nordkyst er der både kommet flere torsk, sej og stimer af tobis.

Her skal de nye stenrev ligge:

  • Et stenrev i det nordlige Øresund ved Nivå Strandpark.
  • Et stenrev i det sydlige Øresund i Køge Bugt.
  • Et stenrev nord for Hundested i Kattegat
  • Et stenrev i Lillebælt vest for den sydfynske ø Lyø ved W Flak.
  • Et stenrev i Lillebælt ved Helnæshoved Flak
  • De 35 mio. kr. til etableringen af de fem stenrev har partierne bag aftalen afsat via Natur- og biodiversitetspakken fra 2020 og finanslovsaftalen 2022.
  • Der er tidligere blevet afsat 10 mio. kr. fra Natur- og biodiversitetspakken til genetableringen af Taarbæk stenrev nord for København, ligesom der er statsfinansierede stenrevsprojekter nord for Gilleleje og i Roskilde fjord.

Borgernes kamp for havnaturen belønnes med statspenge til stenrev

Placeringen af to af de nye stenrev ved Hundested og i Køge bugt kan ses som resultatet af lokale borgergruppers ihærdige arbejde for at få bygget stenrev ud for deres kyster.

I den sydlige del af Øresund kommer statens bidrag til stenrev i forlængelse af det benarbejde foreningen Køge Bugt Stenrev har gjort. Der er således flere stenrev på vej langs Køge Bugt finansieret af Veluxfonden med 9,6 mio. kr. og med bidrag fra fem kommuner i området og Den Blå Planet.

Læs mere: Genopretning af stenrev fik antallet af torsk til at eksplodere

- Vi oplever en voksende opmærksomhed på havets dårlige tilstand i disse år og en større velvilje fra fonde og kommuner til at støtte op om stenrevsprojekter som vores. Derfor er det godt, at også staten kommer på banen med penge til naturgenoprettelse i havet, siger formand for Køge Bugt Stenrev, Allan Scheller der fortsætter:

- Men hvis vi virkelig vil rette op på fortidens synder og få liv i havet igen, så skal der sættes rigtig store beløb af til stenrevsbyggeri. Så vi kan få torsken og måske ålen tilbage, lyder det håbefuldt fra Allan Scheller.

Foto: Morten K H Hansen

I Køge Bugt ved Stevns blomstrer havnaturen, hvis bare den får lov og har sten nok at fæstne sig på.

Vil bygge et én kilometer langt stenrev

På den sjællandske nordkyst har Foreningen Hunderevet allerede ved egen indsats og næsten fire mio. kr. fra Velux Fonden og Halsnæs Kommune etableret et 100 meter langt kystnært såkaldt formidlingsrev ud for Hundested. Med statsstøtte kan stenrevsgruppen nu gå videre med planerne om at etablere et meget større stenrev i samme område.

- Det er jo fedt, også med anerkendelsen af vores arbejde. Nu vil vi gennem samarbejder prøve at få mest muligt stenrev ud af pengene, så vi måske kan bygge et stenrev på 1000 meter denne gang, lyder det håbefuldt fra Frank Eske-Lund, der er formand for Foreningen Hunderevet.

Erfaringerne med byggeriet af det første stenrev ved Hundested har givet mod på mere. Ikke mindst oplevelsen af hvad et stenrev kan gøre for den lokale havnatur.

- Vi har lavet filmoptagelser, der viser hvor hurtigt livet kommer tilbage på et stenrev. Der er en eksplosion af dyreliv, og vi ser mange flere torsk, sej og store stimer af tobis – og vi får besøg af sæler og marsvin på Hunderevet, fortæller Frank Eske-Lund, og fortsætter:

- Samtidig med at øge biodiversiteten i havet, så vil vi gerne med et stort nyt stenrev vise, at stenrev kan beskytte kysten som naturlige undersøiske bølgebrydere. Så vi ikke behøver at lave sandfodring, der ikke er godt for den kystnære havnatur, siger Frank Eske-Lund.

Læs mere: Stenrev på havbunden myldrer af liv

alt
Aimi Hamberg
Havpolitisk chefrådgiver
alt
Claus Garde Bergmann
Presseansvarlig for hav og fiskeri