Vi skal handle nu, hvis skal undgå de de værste konsekvenser af klimaforandringerne, og især de næste fem til ti år bliver afgørende. Derfor har en række organisationer netop stillet et borgerforslag om en stærkere klimalov, som du kan skrive under på.

Bag forslaget står Danmarks Naturfredningsforening, WWF Verdensnaturfonden, Greenpeace, CARE Danmark, Mellemfolkeligt Samvirke, Folkekirkens Nødhjælp, Det Økologiske Råd, Verdens Skove, Vedvarende Energi, 350 Klimabevægelsen, Den Grønne Studenterbevægelse og 92-gruppen, som samler klima- og udviklingsngo’er.

- Klimaudfordringen er betingelsesløst den største udfordring vi står med som samfund. Vi er gået igennem et år med ekstreme temperaturer og vejrfænomener. Og FN's seneste klimarapport understreger med alt tydelighed, at vi ikke længere kan vente med at handle, siger Maria Reumert Gjerding, præsident for Danmarks Naturfredningsforening.

Derfor skal vi have en klimalov

Klimaloven skal sørge for, at Danmark lever op til sit ansvar og lovmæssigt forpligte Danmark til at sætte nationale klimamål. Organisationerne kræver, at klimaloven skal indeholde fem punkter:

  1. Danmark skal yde sit bidrag til at nå Paris-aftalens mål.
  2. Der skal sættes femårige delmål mindst 15 år frem.
  3. Klimahensyn skal integreres i andre politikker.
  4. Klimarådet skal styrkes og sikres uafhængighed.
  5. Danmark skal stase på udvikling af grønne løsninger.
  6. Danmark skal være drivkraft i international klimapolitik.

Du kan læse meget mere om forslaget lige her

Læs mere om klima

alt
Lasse Jesper Bering Pedersen (orlov)
Klima- og energipolitisk seniorrådgiver