Som en del af NIOs arbejde med bæredygtighed, har virksomheden etableret natur- og miljøprojektet Clean Parks, som har til formål at beskytte ​​naturreservater og naturområder. På globalt plan har NIO tidligere annonceret Clean Parkssamarbejder med WWF Verdensnaturfonden og FN's Udviklingsprogram (UNDP).

Nu etablerer NIO sig i Danmark, og har derfor allieret sig med Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Naturfond, der skal hjælpe med at udrulle ’Clean Parks’-initiativet i Danmark

Samarbejdet vil både bestå af støtte til en styrket adgang til og naturbeskyttelse af fire beskyttede naturområder ejet af Danmarks Naturfond: Jordløse Bakker, Allindelille Skov, Højris Mølle og Skovsgaard Gods. Der vil samtidig blive etableret ladeinfrastruktur i områderne.

Samtidig vil NIO støtte Danmarks Naturfredningsforenings årlige Affaldsindsamling, som engagerer flere hundredtusind danskere i at passe på naturen.

Direktør i Danmarks Naturfredningsforening, Lars Midtiby, er glad for det nye partnerskab:

- Vi er sat i verden for at sikre en bedre beskyttelse af naturen og styrke den offentlige adgang til den. Vi er glade for, at NIO har valgt at understøtte det formål, og ser frem til at udrulle de konkrete initiativer i partnerskabet til fordel for naturen.

Læs mere om partnerskabet her.


Fakta om Clean Parks

Clean Parks er et globalt natur- og miljøinitiativ startet af NIO med formålet om at styrke naturreservater og etablere grøn infrastruktur omkring dem. På globalt plan har NIO Clean Park projektet indgået partnerskaber med fx Verdensnaturfonden WWF og FNs udviklingsprogram UNPD om at styrke naturbeskyttelsen i en række nyetablerede nationalparker i Kina. Nu skal projektet udrulles i Danmark gennem partnerskab med Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Naturfond.

Fakta om NIO

NIO er et globalt elbilfirma, der har specialiseret sig i at udvikle og designe elbiler og batteri-byttestationer som et alternativ til konventionelle ladestationer. NIO er allerede etableret i Norge og vil ultimo 2022 etablere sig i Tyskland, Sverige, Holland og Danmark.

Fakta om Danmarks Naturfond

Danmarks Naturfond er en selvstændig fond, stiftet i 1967 af Danmarks Naturfredningsforening. Fondens formål er i Danmark at bevare landskabelige og kulturhistoriske værdier, at beskytte plante- og dyreliv og at sikre rekreative områder for befolkningen. Samarbejdet med NIO vil styrke fondens arbejde i de fire naturområder Jordløse Bakker, Allindelille Skov, Højris Mølle og Skovsgaard Gods, hvor der afsættes midler til naturtiltag og bedre adgangsforhold, herunder etablering af lade-infrastruktur i områderne.