Efter intet mindre end 16 års ventetid er et nyt skovprogram nu sendt i høring. Men indholdet modsvarer ikke udfordringen, fastslår Danmarks Naturfredningsforening om det program, der skal sættes sætte retningen for den danske skovpolitik i de kommende mange år.

- Vi er midt i en global biodiversitetskrise og arterne uddør med aldrig tidligere set hast i menneskehedens historie. Det er også virkeligheden i Danmark. Her er 40 procent af de truede arter helt afhængige af gamle skove. Derfor forventede vi at skovprogrammet klart skulle vise, hvordan nedgangen i biodiversitet vendes her og nu og det næste årti, men det gør det ikke. Så vi er godt og grundigt skuffede, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Åbner for byggeri i skovene

Konkret ønsker regeringen at åbne for en revidering af skovloven. Det sker ”efter ønske fra samfundet”. Det kan kun tolkes som regeringen vil åbne for byggeri og anlæg i skovene, mener Danmarks Naturfredningsforening, der også anfægter at der skulle være behov fra samfundets side for dette. Skovprogrammet indeholder derudover ingen nye initiativer om biodiversitet.

Endnu mere nedslående er det, at skovprogrammet helt undlader at sætte mål og delmål for hvordan Danmark skal bevare og genskabe naturlige skove rige på biodiversitet. Et gammelt mål om 10 % urørt skov i 2040 er gentaget, men det er slet ikke tilstrækkelig til at stoppe tabet af biodiversitet.

Det er simpelthen uambitiøst at ville bruge de næste mere end 30 år på blot at allokere en tiendedel af skovarealet til biologisk mangfoldighed som det primære driftsformål.

Opjusterede indsatser

- Urørt skov er afgørende for biodiversiteten og de samlet set 23.000 ha som Naturpakken bidrager til over de næste årtier er en fin, men meget spæd begyndelse. Forskerne anslår at det er nødvendigt med mindst 75.000 har for at vende tabet af biodiversitet. Nu vil vi arbejde på at få op-justeret indsatser og mål i skovprogrammet, og ikke mindst er håbet, at der kan indgås et bredt og forpligtende politisk forlig om skovene, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Udover det lave ambitionsniveau er tidsperspektivet også for slapt, mener foreningen. Først i 2065 skal målet fra Naturpakken være nået.

I dag er knap to procent af skovene formelt beskyttet som urørt skov - altså skov, der ikke bruges til tømmer- og flisproduktion – og tallet kommer op på 3,5 procent, når Naturpakken er fuldt implementeret i 2065. Men stat og kommuner kan uden sværdslag sikre deres biologisk set mest værdifulde skove fra i morgen.

Det er alene et spørgsmål om vilje, mener Danmarks Naturfredningsforening, der har fremlagt sit eget bud på, hvordan vi får naturen tilbage i skoven: 20 procent af landets skovareal i 2030 ligger urørt af produktion, og der skal sikres mindst 20 store, dynamiske skovlandskaber på over 1000 hektar. Læs mere her

alt
Tine Gjerløv
Chefrådgiver
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 22 85 22 08

Danmarks skove

Regeringen udlægger – som tidligere annonceret - 10.000 ha urørt skov i statsskovene, men har samtidig droppet at få udpeget biodiversitetsperler i de private skove.

Det sker selvom den bedste natur ofte findes netop i de private skove, der udgør 70 procent af al skov i Danmark.

Danmarks totale skovareal er på 625.000 ha.