Odderen er for mange et sødt lille dyr, der plasker rundt i vandet. Derfor er det glædeligt nyt, at odderen er kommet tilbage til Fyn, hvor der fundet spor efter oddere på hele 28 lokaliteter.

- Tilbage i 1980’erne var odderen faktisk truet i hele landet, og blev betragtet som det mest truede pattedyr herhjemme. Heldigvis blev der gjort en kæmpe indsats for, at odderen skulle få det godt igen, og det har så sandelig givet pote, forklarer Bo Håkansson, seniorrådgiver i naturpolitik og artsforvaltning i Danmarks Naturfredningsforening.

Takket være kommunernes indsats

Han mener, at odderens fremgang over hele landet skyldes amterne og kommunernes indsats.

- Der er blevet gjort meget for odderen herhjemme, blandt andet har man lavet faunapassager ved vejbroer og påbudt brug af "stop-riste" så odderne ikke svømmer ind i åleruser og drukner. Det er rigtig dejligt at se, at det har virket, siger han.

Odderne er også vendt tilbage til Fyn, fordi Jylland nu er "fuldt op" med oddere, og odderne har derfor krydset Lillebælt.

alt
Bo Håkansson
Seniorrådgiver naturpolitik og artsforvaltning
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 22 27 51 57

Truede arter bliver ladt i stikken

Det er rigtig glædeligt, at odderen har fået det godt i Jylland og på Fyn , men der mangler handling i forhold til de 2262 truede arter, der lever i Danmark, mener Bo Håkansson.

- Miljø- og Fødevareministeriet har længe sagt, at de vil lave en strategi for artsforvaltningen i Danmark, men den har stadig ikke set dagens lys. Det går udover de rødlistede arter herhjemme, at der ikke er en overordnet plan med virkemidler, siger han.

Danmarks Naturfredningsforening mener ikke, at det er hensigtsmæssigt at lave forvaltningsplaner for alle de 2262 truede arter, men det udelukker ikke nationale planer, som kan have en betydning for flere arter på samme tid.

- Der skal laves en plan over, hvordan vi vender udviklingen for de truede arter. Det kunne eksempelvis være forvaltningsplaner for specifikke typer af naturområder, hvor der lever mange truede arter. På den måde ville man kunne gøre noget for mange arter, prioritere og samtidig få mest muligt for pengene, siger han.

Birkemus og hasselmus risikerer at dø ud

Danmarks Naturfredningsforening har i miljø- og fødevareministerens "Vildtforvaltningsråd" præsenteret en skitse for, hvordan en sådan plan kunne laves.

Skitsen er på Danmarks Naturfredningsforenings anmodning udarbejdet til rådet af Nationalt Center for Miljø og Energi, DCE, under Aarhus Universitet.

Hvis der ikke snart sker noget i forhold til de truede arter herhjemme, så frygter Bo Håkansson, at for eksempel de sjældne og særegne pattedyr birkemus og hasselmus uddør herhjemme.