Hvis det står til den danske regeringen, så vil et vildsvinehegn snart gennemskære naturen langs den dansk-tyske grænse.

Det omstridte hegn skal forhindre spredningen af afrikansk svinepest, trods det fra flere sider er påpeget, at det er yderst tvivlsomt, om hegnet vil have nogen effekt, da vildsvinene alligevel vil kunne passere.

Nu går flere store tyske og danske natur- og miljøorganisationer til EU-kommissionen for at forsøge at få sat en stopper for det 70 km lange og 1,5 meter høje hegn og i stedet finde reelle løsninger i et bredere samarbejde mellem EU-landene.

Præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding, håber, at den danske regeringen vil lytte, hvis EU-kommissionen går ind i sagen:

- Svinepest er en yderst alvorlig sag, som der naturligvis skal sættes ind overfor, men det her hegn vil ikke holde vildsvinene ude, og det vil være en barriere for andre arter. Uanset hegnet, vil vildsvinene altså fortsat komme til Danmark, og det er oftest menneskers aktiviteter – og ikke vildsvin - der spreder svinepest. Det er også tilfældet for et nyligt fund af smitten i Belgien, siger hun og fortsætter:

- Jeg er utrolig glad for, at det er lykkes at skabe stor opbakning fra centrale danske og tyske natur- og miljøorganisationer. Forhåbentlig kan det være med til at sætte et endnu større fokus på, at hegnet er en rigtig dårlig idé.

Hegnet strider imod intentionerne i EU-direktiv

Danmarks Naturfredningsforening har sammen med blandt andre Dansk Ornitologisk Forening, Dyrenes Beskyttelse og de store tyske naturorganisationer NABU og BUND rettet en skriftlig henvendelse til EU-kommissionen.

Her påpeger de, at EU's habitatdirektiv har til formål at skabe store sammenhængende naturarealer, og at et stort hegn vil stride direkte imod formålet med naturbeskyttelsesdirektivet:

- Det må kunne lade sig gøre et finde en faktabaseret løsning, der både kan tilgodese naturen og problemerne med afrikansk svinepest. Det ene behøver ikke udelukke det andet, og der vil være dobbelt ærgerligt for alle parter, hvis der bliver brugt 80 mio. kroner på et hegn, som både er uvirksomt i forhold til svinepest og samtidig skadeligt for naturen, siger Maria Reumert Gjerding.

Læs mere: Vildsvinet hører hjemme i Danmark

Spredning skyldes menneskelig aktivitet

Det er særligt mellemstore pattedyr som f.eks. grævling og rådyr, der vil blive negativt påvirket af hegnet.

I brevet til kommissionen lægges der samtidig vægt på, at spredning af vildsvinepest i høj grad spredes via menneskers aktiviteter over grænserne. I særdeleshed grundet lastvogne eller svinetransporter, der ikke er rengjort ordentligt.

Der er samtidig paradoksalt, at man vil forhindre vildsvin fra Tyskland - hvor der ikke er afrikansk svinepest - i at komme til Danmark. Mens det fortsat er lovligt for danske jægere at tage vildsvin nedlagt i Polen - hvor der er smitte - tilbage til Danmark.

I brevet opfordrer organisationerne EU Kommissionen til at lave en fælles løsning:

”We kindly suggest that you encourage the Danish Government to join efforts with Germany, Poland and other member states instead of fencing Denmark against a common threat, without any documentation of the intended effect.”

Læs mere: Vildsvinene er her - og det er måske ikke så ringe endda

Det fulde brev til EU-kommissionen kan læses her.


Organisationerne bag brevet er:

Danmark
Danmarks Naturfredningsforening
Dyrenes Beskyttelse
Dansk Pattedyrforening
Dansk Ornitologisk Forening
Dansk Botanisk Forening
Entomologisk Forening
Det Økologiske Råd
Greenpeace
Natur og ungdom
Svampeforeningen
Danmarks Sportsfiskerforening
Dansk Geologisk Forening

Tyskland
BUND (Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland)
NABU (Naturschutzbund Deutschland)
Zoologische Gesellschaft für Arten- und Populationsschutz

alt
Kasper Pihl Møller
Chefrådgiver for presse og public affairs
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 26 81 62 28