I de seneste ti år er 500.000 kilo PFAS blevet sprøjtet ud over danske marker. Det er sket gennem de såkaldte PFAS-pesticider som diflufenican og flupyram, der er lovlige i Danmark.

Det skriver Ingeniøren.

Over for fagbladet udtrykker flere eksperter bekymring for, at det kan være en tikkende miljøbombe, der truer danskernes drikkevand.

- Myndighederne skal tage det her alvorligt, siger civilingeniør Søren Rygaard Lenschow, der er senior specialist i rådgivningsvirksomheden Niras.

- Det er vigtigt, at denne gruppe pesticider vurderes og om nødvendigt får tilbagekaldt godkendelserne, så brugen ophører.

"Chokerende tal"

Hos Danmarks Naturfredningsforening vækker tallene også bekymring.

Ifølge præsident i foreningen Maria Reumert Gjerding understreger det netop behovet for at oprette grundvandsparker - eller med andre ord en beskyttelse af de sårbare indvindingsområder, hvor drikkevandet dannes.

- Det er chokerende tal, som Ingeniøren nu kommer frem med. Det viser, at der er behov for en hurtig indsats i forhold til pesticider og PFAS.

 Læs også: Red det rene drikkevand - skriv under her

Hun understreger, at PFAS-pesticiderne bør forbydes ud fra et forsigtighedsprincip, indtil der er mere klarhed over, hvordan de påvirker natur og mennesker.

- Det understreger, at det er nødvendigt at beskytte vores drikkevand, fordi der løbende bliver opdaget problemer i forhold til pesticider, som er tilladte i dag. Derfor bør vi simpelthen stoppe helt med at tillade brug af sprøjtemidler på de arealer, hvor drikkevandet dannes.

 PFAS og pesticider i drikkevandet

 Både PFAS-stoffer og pesticider er en udfordring for vores drikkevand.

Der er rester af pesticider i over halvdelen af de aktive drikkevandsboringer i Danmark.

Samtidig er forurening med PFAS en voksende bekymring. Og enkelte vandværker sender allerede vand med rester af PFAS ud til forbrugerne.

Derfor har vi i Danmarks Naturfredningsforening et krav til politikerne: Red det rene drikkevand nu!

Er du enig, så skriv under nedenfor.

Tidligere på ugen fremlagde EU's kemikalieagentur et forslag, der kan betyde et forbud mod mere end 10.000 PFAS-stoffer. Men i forslaget lægges der også op til at undtage en række brancher fra forbuddet. Blandt andet landbrugets pesticider, som sprøjtes direkte på fødevarer til mennesker.

- Det er helt skævt, hvis Danmark kommer til at arbejde for en undtagelse for PFAS-stoffer i pesticider, siger Maria Reumert Gjerding.

Miljøstyrelsen ser det ikke som trussel

Miljøstyrelsen vurderer dog ikke over Ingeniøren, at PFAS-pesticider er en trussel mod det grundvand, som vi bruger til drikkevand.

Det skyldes, at EU's pesticidforordning forpligter producenterne til at dokumentere, hvilke aktive stoffer der indgår i deres sprøjtemidler.

På baggrund af det har Miljøstyrelsen godkendt pesticidprodukterne, fordi de vurderer, at det er sikkert i forhold til sundhed, miljø og grundvandet.

Men de eksperter, som Ingeniøren har talt med, giver dog ikke meget for Miljøstyrelsens forklaring. De frygter, at styrelsen vurderer problematiske stoffer som uproblematiske.

 Læs også: Red det rene drikkevand - skriv under her

Tidligere har eksempelvis insektsprøjtegiften DDT i årtier været vurderet til ikke at gøre skade på mennesker. I dag anses det som et enormt farligt kemikalie, skriver fagbladet.

På samme måde har PFAS tidligere været betragtet som harmløst og kan findes i forbrugsprodukter som eksempelvis maling, regntøj og køkkengrej.

Men de senere år er både forskere og myndigheder blevet mere bevidste om, at stofferne både kan være miljøskadelige og skadelige for mennesker. Samtidig er en række PFAS-stoffer blevet forbudt blandt andet i forbindelse med fødevareemballage.

alt
Kasper Pihl Møller
Chefrådgiver for presse og public affairs
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 26 81 62 28

Hjælp os med et sende et signal til politikerne

Vi kender problemet - vi kender løsningen. Nu er der brug for handling!