Det står værre til med PFAS-forurening i det danske grundvand end hidtil beskrevet.

Sådan lyder konklusionen af en kortlægning, som DR har lavet på baggrund af de danske regioners målinger.

Kortlægningen viser blandt andet, at regionerne på 104 steder rundt om i landet har målt over 100 gange så meget PFAS i grundvandet som grænseværdien tillader. Ved 22 af stederne er værdien over 1.000 gange højere.

- Det er jo nogle meget høje koncentrationer. Jeg synes, det viser, at problemet skal tages alvorligt, siger Bjarne Strobel, der er grundvandsforsker og lektor i miljøkemi på Københavns Universitet til mediet.

Bekymring for fremtidens drikkevand

Hos brancheforeningen Danske Vandværker er man også meget opmærksom på problemet, fortæller direktør Susan Münster til Danmarks Naturfredningsforening.

- Det er stærkt bekymrende, at vi finder PFAS i grundvandet, hvor det slet ikke hører til, siger hun og fortsætter:

- Hvis ikke vi gør noget nu, risikerer vi at stå med et endnu større problem på den lange bane.

PFAS og pesticider i drikkevandet

 Både PFAS-stoffer og pesticider er en udfordring for vores drikkevand.

Der er rester af pesticider i over halvdelen af de aktive drikkevandsboringer i Danmark. Samtidig er forurening med PFAS en voksende bekymring.

Derfor har vi i Danmarks Naturfredningsforening et krav til politikerne: Red det rene drikkevand nu!

Er du enig, så skriv under nedenfor.

Vandværkerne tester løbende for PFAS, og få steder er evighedskemikalierne også fundet over grænseværdien i vandværkernes drikkevandsboringer.

Forskellen fra kortlægningen skyldes, at regionernes målinger ofte er taget i de øvre grundvandsmagasiner, mens vandværkerne i højere grad henter drikkevandet længere nede.

- Men det er vigtigt at slå fast, at når PFAS er konstateret i en boring, så bliver det håndteret, så det vand, der bliver sendt ud til os som forbrugere, ikke overskrider grænseværdierne, siger Susan Münster.

- Hvis grænseværdien ikke er overskredet, så gør man, som man plejer med sin vandværksdrift. Hvis grænseværdien er overskredet, skal man sætte nogle initiativer i gang.

 Læs også: Red det rene drikkevand - skriv under her

Det sker blandt andet ved at tage boringer med forhøjede niveauer ud af drift eller simpelthen ved at blande det forurenede vand med noget renere, så det samlet set kommer under grænseværdien.

Skal man som dansker være bekymret for at drikke vandet fra hanen i dag?

- Det korte svar er nej. Både fordi forureningerne bliver håndteret, når de opstår, og også fordi der ikke er nogen her-og-nu risiko forbundet med det. Der er forskel på, at der bliver fundet PFAS i grundvandet og på det vand, som kommer ud til forbrugerne, siger Susan Münster.

DN: Indfør forbud mod PFAS

Danmarks Naturfredningsforening bakker op om, at der skal handling til for at sikre det rene drikkevand i fremtiden.

- Regeringen skal én gang for alle gøre op med de her miljø- og sundhedsskadelige stoffer og helt forbyde PFAS, siger præsident i foreningen Maria Reumert Gjerding.

Hun understreger, at det er “dybt foruroligende”, at stofferne nu også i endnu højere grad dukker op i grundvandet. Den unikke ressource er nemlig i forvejen truet, fordi der er rester af pesticider i over halvdelen af de aktive drikkevandsboringer i Danmark.

- Det her er bare endnu en grund til, at vi skal kæmpe for at beskytte vores drikkevand! For hvis vi fortsætter som nu, risikerer vi at løbe tør for rent vand i fremtiden, siger Maria Reumert Gjerding.

Derfor arbejder Danmarks Naturfredningsforening for, at PFAS skal forbydes på nationalt plan. Men også at det skal være forbudt at bruge pesticider og anden gift på de sårbare områder omkring drikkevandsboringerne, og at 200.000 hektar landareal, hvor fremtidens drikkevand dannes, skal gøres til grundvandsparker: Områder med økologi, vedvarende energi eller natur, hvor der ikke må sprøjtes.


Hjælp os med at kæmpe for det rene drikkevand