Regeringen vil ikke støtte Dansk Folkepartis forslag om at fratage Danmarks Naturfredningsforening retten til på egen hånd at stille forslag om at frede områder i Danmark. Det skriver miljøminister Jakob Ellemann-Jensen (V) på Facebook:

- Danmarks Naturfredningsforening er en af de største foreninger i Danmark og har en særstatus i lovgivningen til at rejse fredningssager, som de har brugt gennem næsten 100 år. Jeg er sikker på, at der igennem historien er eksempler på, at der er rejst fredningssager, som ikke burde være rejst. Jeg er lige så sikker på, at der er rejst fredningssager, som betyder, at den danske befolkning i dag og i al fremtid har adgang til at nyde noget af den fineste natur, Danmark overhovedet kan byde på.

Læs mere: 7 fredninger du skal besøge i juleferien

- Jeg synes, at det er rigtigt fint i tråd med den danske foreningstradition, at Danmarks Naturfredningsforening har retten til at rejse en fredningssag. Og at det i øvrigt er Fredningsnævnet, der træffer beslutningen i sidste ende. Derfor kommer regeringen ikke til at støtte beslutningsforslaget fra Dansk Folkeparti, og jeg kommer ikke til at indskrænke Danmarks Naturfredningsforenings ret til at rejse fredninger i Danmark, skriver ministeren. Det fulde opslag kan læses på Facebook.

Glæde i Danmarks Naturfredningsforening

Udmeldingen fra ministeren vækker stor glæde i Danmarks Naturfredning:

-Jeg er så ubeskrivelig glad og lettet over, at regeringen agter at stemme nej til DFs forslag om at fjerne vores mulighed for selvstændigt at foreslå fredninger i fremtiden. Fredninger er det stærkeste naturbeskyttelse, vi har, og derfor er det så vigtigt, at vi bevarer naturens stemme i fredningssystemet, siger Præsident Maria Reumert Gjerding, og fortsætter:

Læs mere: Det mørkeste sted i danmark er fredet

-Jeg er samtidig så glad for den kæmpestore opbakning, vi har oplevet fra danskerne i denne sag. Vi har samlet næsten 30.000 underskrifter på en uge, og mange har meldt sig på banen i debatten for støtte for os. Fredninger er en slags generationskontrakt, der er med til at sikre nationale natur- og kulturværdier for os og vores efterfølgere, og forslaget fra Dansk Folkeparti har virkelig sat fokus på, hvor meget danskerne elsker deres natur, og hvor vigtigt det er at sikre at langt mere natur bliver beskyttet i fremtiden.

Vil diskutere orientering af lodsejere

Ministeren skriver samtidig i opslaget, at han er villig til at se på, om orienteringen omkring fredningssager er god nok i dag.

- Med Danmarks Naturfredningsforenings særlige privilegier følger dog også et særligt ansvar, og det skal man være sig bevidst. Et beslutningsforslag som dette udspringer ikke af den blå luft. Gennem de senere år har flere lodsejere har følt sig klemt og ikke behandlet ordentligt af Danmarks Naturfredningsforening. Et af punkterne i Dansk Folkepartis beslutningsforslag er et ønske om en tidligere orientering af lodsejeren, hvis der bliver rejst en fredningssag på deres ejendom. Det handler for mig om basal retssikkerhed, og det vil jeg gerne se på, hvordan vi sikrer på en bedre måde end i dag, skriver ministeren på Facebook.

Læs mere: Danskerne - vigtigt at DN kan foreslå fredninger

Præsidenten i Danmarks Naturfredningsforening understreger, at det er noget som foreningen allerede i dag har et stort fokus på, men er samtidig glad for ministerens udmelding og ser frem til konstruktiv dialog med ministeren:

- Jeg er fuldstændig enig med ham, og ser frem til en konstruktiv dialog om hvordan vi kan blive endnu bedre til at sikre åbenhed og inddragelse i fremtidens fredninger, der skal sikre og beskytte Danmarks fantastiske natur, siger Maria Reumert Gjerding.

Fortsætter underskriftsindsamling

Miljøordfører i Dansk Folkeparti, Pia Adelsteen, fortæller til Ritzau, at hun ærgrer sig over, at regeringen ikke vil støtte forslaget.

- Jeg er dybt skuffet. Jeg synes, at det er imponerende, at De Konservative tilsyneladende har så meget magt, at det kan påvirke resten af regeringen. Men sådan er det, siger hun.

Forslaget står til at skulle blive behandlet i Folketinget 24. januar. Det kan læses på Folketingets hjemmeside her. Pia Adelsten understreger, at Dansk Folkeparti ikke vil trække det tilbage.

Danmarks Naturfredningsforening fortsætter derfor med at samle underskrifter imod forslaget, for at vise politikerne, at den brede befolkning ikke vil acceptere forringelser af naturbeskyttelsen i Danmark.

Skriv under på, at Danmarks Naturfredningsforening fortsat skal kunne foreslå at frede natur i Danmark

alt
Kasper Pihl Møller
Chefrådgiver for presse og public affairs
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 26 81 62 28

Fakta om fredninger

  • Thorvald Stauning gav i 1937 civilsamfundsorganisationer mulighed for at rejse fredningssager. Det gjorde han ud fra den begrundelse, at der skulle sikres en part i fredningssystemet, som udelukkende varetog naturens interesse.
  • Siden 1937 er der gennemført ca. 4000 fredninger. Heraf er 378 fredninger egentlige biodiversitetsfredninger - dvs. fredninger, der beskytter konkrete arter.
  • Danmarks Naturfredningsforening kan kun foreslå fredninger. Beslutningen om fredninger træffes af repræsentanter fra kommune, stat og en uafhængig dommer i de lokale fredningsnævn.
  • Syv ud af ti fredninger var sandsynligvis aldrig blevet gennemført, hvis foreningen ikke havde haft mulighed for at forslå fredninger til fredningsnævnene på eget initiativ. Det gælder f.eks. kendte naturområder som Skagens Gren, Brorfelde Observatoriebakke og de op imod 3000 år gamle helleristninger ved Madsebakke på Bornholm.
  • Afgørelser fra Fredningsnævnet kan altid påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, der består af en juridisk formand, to landsdommere samt fire politikere.
  • Danmark er det land i EU med mindst beskyttet natur.