Formålet med det nye europæiske samarbejde er at skabe en stærk fælles stemme der arbejder for at accelerere naturgenopretning gennem genforvildning over hele Europa.

- Vi gør det fordi, der er så hårdt brug for, at vi også i Danmark eller måske snarere særligt i Danmark går til naturen på en ny måde. Det skal ske ud fra den ypperste viden og derfor har vi søgt samarbejdet med andre toneangivende organisationer på tværs af landegrænser.

I flere af vores nabolande er man langt længere med naturgenopretning end i Danmark. Ulve er i fremgang og man udsætter los og bison med succes. Samtidig arbejdes der systematisk med at dokumentere de positive klimaeffekter ved at genoprette natur, siger Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening. Med koalitionen får DN adgang til den bedst tilgængelige og nyeste viden fra eksperter indenfor biodiversitet og vil kunne trække på erfaringer med rewilding i andre lande.

Læs også: Hvordan bliver der mere vild natur i de kommende danske naturnationalparker?

 Hjælp os med at kæmpe for naturen!

Vi kæmper for at bremse biodiversitetskrisen og redde de truede arter i den danske natur.

Blandt andet ved at skabe mere plads til naturen og at sikre bedre beskyttelse af vores nuværende natur.

Du kan støtte vores kamp for naturen ved at blive medlem.

Naturen forsvinder

Danmark er et af de mest naturfattige lande i Europa både når det gælder areal, såvel som naturrigdom. Blot 1,6 procent af det danske landareal kan regnes som beskyttet, mens 1,9 procent af havet kan kaldes beskyttet og ingen steder kan dog regnes som strengt beskyttet.

Konsekvenserne er voldsomme. En ny Rødliste fra Aarhus Universitet viser, at over 26 procent af de tæt på 14.000 arter, forskerne har undersøgt over tid, er uddøde, truede eller næsten truede. Der lever omkring 40.000 arter i Danmark. Mosser, insekter, pattedyr og fugle forsvinder blandt andet fordi, vi har fjernet deres levesteder og ikke mindst trukket nøglearter som store græssere ud af naturen.

- Målet er at få den vilde natur tilbage og rewilding eller genforvildning af naturen er anerkendt løsning og det er der heldigvis også rimelig bred politisk enighed om. Det er, når det kommer til handling, at der tøves og så er det afgørende, at vi her i Danmarks største grønne organisation kan være med til at rådgive om, hvordan vi får gennemført det helt afgørende paradigmeskifte i den danske naturforvaltning, siger Reumert Gjerding. Hun bakkes op af Biodiversitetsrådet, der i sin seneste rapport efterlyser, at Danmark afsætter plads til natur på 30 procent af landarealet med fokus store og sammenhængende områder med vild og dynamisk natur.

Læs mere: 7 fordele ved mere vild natur i de kommende naturnationalparker

Mere og rigere natur

Den omfattende naturkrise er ikke kun et dansk fænomen. Derfor har EU sat mål om, at naturen skal beskyttes på 30 procent af arealet og heraf skal 10 procent være strengt beskyttet. Samtidig er en ny lov om naturgenopretning på vej gennem EU-systemet, mens der i Danmark lægges op til at udforme en egentlig biodiversitetslov med bindende politiske mål.

- Der er bevægelse, men det går umådeligt langsomt og mens vi venter, risikerer vi endnu flere arter uddør. Derfor tager vi ansvar og trækker fremad. Vi skal give vores børn en rig natur med store pattedyr, sommerfugle og vilde blomster og vandløb, der strømmer frit. En stor rig og magisk natur. Men det sker kun, hvis vi gør noget andet, end vi gjorde i går. Med andre ord at genforvilde vores land og lade den vilde natur få plads og første prioritet, siger Maria Reumert Gjerding.

Den nye koalition er skabt på initiativ fra Rewilding Europe, en tvær-europæisk organisation baseret i Holland, hvis formål er at demonstrere fordelene ved vildere natur gennem rewilding af diverse europæiske landskaber. Derudover arbejder Rewilding Europe på at inspirere og hjælpe andre i gang med rewilding gennem at stille værktøjer og praktisk erfaring til rådighed.

Hjælp os med at kæmpe for mere og bedre natur