Du kender det selv. Snakken falder på klima og på, hvad man selv kan gøre for at hjælpe klimaet og sætte en bremse på klimaforandringerne.

Men bedst som forslagene kommer på bordet, og du føler dig motiveret til at tage cyklen i stedet for bilen og at skrue lidt ned for dit kødforbrug, dukker det evindelige spørgsmål op:

"Kan det ikke være lige meget, om man selv gør en indsats for klimaet? Man er jo kun en lille brik i det store klimaregnskab..."

Sammen med klimasociolog Anders Blok, der er lektor ved Sociologisk Institut på Københavns Universitet, har vi samlet fire argumenter for, at det rent faktisk har en betydning, når du gør en indsats for klimaet.

Læs også: Få en gratis guide til en klimaklog sommer

Bliv del af bevægelsen, der handler klimaklogt

I mange år har vi talt om at leve mere klimavenligt. Men der skal mere end lidt høflighed til – der skal handling bag ordene.

Danmarks Naturfredningsforening har derfor lanceret et særligt nyhedsbrev med gode råd og inspiration til at leve mere klimaklogt.

Skriv dig op til nyhedsbrevet og bliv del af bevægelsen, der handler. Så modtager du en gratis guide til en klimaklog sommer.

Din indsats inspirerer andre

Når du selv gør noget godt for klimaet, kan du inspirere andre til at gøre det samme.

Som mennesker er vi nemlig forbundet med hinanden både fysisk og digitalt, og vi indgår i forskellige sociale fællesskaber - fx i familien og blandt venner og kolleger.

Her udveksler vi erfaringer og oplevelser og lader os inspirere af hinanden. Dette gælder også, når du forsøger at gøre en indsats for klimaet, vurderer Anders Blok.

- Det med, at man ved sit eget eksempel kan vise, hvordan andre måder at gøre tingene på kan give livskvalitet, og hvordan det måske kan åbne nogle andre muligheder, det kan inspirere andre, siger han og tilføjer:

- Det kan for eksempel være ved at fortælle om alle de nye oplevelser, man kan have, når man tager på ferie i Danmark med tog.

Din indsats kan med andre ord motivere dine omgivelser og give dem gode idéer til, hvordan de selv kan gøre lidt mere for klimaet.

Din indsats skubber til de sociale normer

Vi mennesker spejler os konstant i, hvad andre siger og gør, og vi præges af, hvad der opfattes som rigtigt og passende.

Når du dropper flyrejsen eller holder kødfri dage, kan du være med til at sætte en klimasnak i gang i familien, blandt vennerne eller på jobbet. Og det kan have større betydning, end man måske umiddelbart skulle tro.

- Alene det at tage samtalen kan have en værdi i sig selv. Den kan være med til at skubbe til nogle opfattelser af, hvad der er rigtigt og forkert, altså det man kalder for de sociale normer, forklarer Anders Blok.

Ligesom at holdningen til rygning har ændret sig i store dele af befolkningen, kan du altså være med til at ændre holdningen til nogle af de klimabelastende vaner, vi har.

Fx viser en undersøgelse, at op mod halvdelen af dem, der kender nogen, der er stoppet med at flyve på grund af klimaforandringerne, selv flyver mindre som følge heraf.

Læs mere om klimaet og klimaforandringer her

Din indsats sender et signal til samfundet

Vi er ikke kun en del af nære sociale fællesskaber. Vi indgår også i samfundet som borgere og forbrugere, og det har også en betydning i et lidt bredere perspektiv.

For selvom det umiddelbart kan virke abstrakt, så er du med til at påvirke politikere og virksomheder, når du handler klimaklogt.

- Ved selv at handle, er man både som forbruger og borger med til at sende et signal ud i det større samfund om, at det her er et problem, og at vi vil se mere handling på samfundsniveau. Som borgere deltager vi jo hele tiden i en stor samfundssamtale om, hvad de vigtigste problemer er. Det har vi jo set med klima, siger Anders Blok og fortsætter:

- Og som kollektiv af forbrugere har vi en eller anden form for forbrugermagt over, hvilket udvalg der for eksempel er i supermarkedet.

I 2010 havde 17 procent af danskerne en kødløs dag om ugen, mens det i 2018 gjaldt 32 procent, viser tal fra Dansk Vegetarisk Forening. I samme periode blev salget af vegi-varer - herunder linsebøffer, plantefars og kødfrit pålæg - tredoblet, og i dag kan man i de fleste danske supermarkeder finde et bredt udvalg af denne type produkter.

Din indsats giver mening for dig selv

Din klimaindsats er ikke nødvendigvis kun noget, der er til gavn for klimaet. Faktisk kan dét at handle klimaklogt også gøre en forskel for dig selv.

Anders Blok peger på en socialpsykologisk mekanisme hos mennesket, der gør, at det rent faktisk kan have betydning for ens egen tilværelse.

- Hvis man er bekymret og støder på et problem, giver det mening og glæde at forsøge at handle på det. Så hvis man er bekymret for klimaet, er det ganske enkelt meningsfuldt at forsøge at gøre noget ved det - også selvom man ved, at det er en dråbe i havet, siger han og tilføjer, at klimaforandringerne ellers let kan få en til at føle sig magtesløs.

- Det er ligesom nogle små skridt i retningen af at genvinde en eller anden form for handlekraft over for det problem, man står over for. Og alene det at tage noget af handlekraften tilbage, vil give glæde og værdi i tilværelsen.

Læs også: 11 gange danskerne gjorde en forskel for natur og klima

Din klimaindsats betyder noget

Ud over at gavne dig selv, så nytter det altså noget, når du begynder at handle klimaklogt.

For selvom handlingerne i sig selv er dråber i havet, så får de ringene til at sprede sig.

Så træk argumenterne frem, når du bliver spurgt, hvad det nytter at skære ned på flyrejser, bøffer og tøj, eller når du selv kommer i tvivl om, hvorvidt din indsats overhovedet gør en forskel.

Leder du efter gode råd til, hvordan du med enkle trin kan gøre din sommer mere klimaklog, så læs mere her.