Konflikten om Danmarks største kunstige sø nærmer sig en afslutning. Arbejdsgruppen om Tange Sø har netop afleveret deres indstilling til miljøministeren. Hun skal nu træffe en endelig afgørelse om fremtiden for den kunstige sø og den problematiske opstemning af Gudenåen.

Miljøministeriet nedsatte tilbage i efteråret en arbejdsgruppe med en række interessenter i området omkring Gudenåen og Tange Sø, hvor Danmarks Naturfredningsforenings vicepræsident, Sebastian Jonshøj, fik formandskabet og ansvaret for at tilrettelægge og gennemføre udvalgets arbejde.

- Vi blev som arbejdsgruppe sat over for en svær opgave, hvor til tider modsatrettede interesser skulle balanceres mod hinanden, og hvor der for alle parter har været meget på spil. På trods af visse uenigheder har det være en god proces, som jeg gerne vil kvittere for, siger han.

Baggrunden for nedsættelsen af arbejdsgruppen er, at hele Gudenå-systemet ikke lever op til kravene i EU’s vandrammedirektiv, som skal være opfyldt i 2027. Samtidig er den nuværende spærring af Gudenåen ved Tange Sø også i konflikt med EUs naturbeskyttelsesdirektiv.

Læs også: Gør Danmarks våde natur vild igen

15 løsningsforslag

I gennem godt fire måneder har arbejdsgruppen med faglig rådgivning fra Miljøstyrelsen og DTU Aqua diskuteret mere end 40 oprindelige løsningsforslag og skåret dem ned til 15, som vurderes at kunne opfylde EU-direktiverne.

- Det har været helt afgørende for flertallet i arbejdsgruppen at finde løsninger, som kan indfri vores forpligtelser i forhold til både vandramme- og habitatdirektivet. Og her har vi arbejdsgruppen haft nogle forskellige perspektiver på hvilke løsninger, som kan det. Derfor er vi også endt der, hvor vi ikke kan levere en indstilling i fuld enighed - men en flertalsindstilling og en række mindretalsindstillinger, siger Sebastian Jonshøj.

Det er Favrskov og Randers Kommune, Friluftsrådet, Danmarks Sportsfiskerforbund, de samlede lyst- og sportsfiskerforeninger langs Gudenåen og Danmarks Naturfredningsforening, som står bag flertalsindstillingen. Den peger ikke på konkrete løsninger, men formulerer nogle principper.

Principperne sikrer bl.a. opfyldelse af direktiverne, et hensyn til de rekreative værdier og en anerkendelse af Tangeværket som bevaringsværdig kulturarv, dog under forudsætning af at det ikke forhindrer direktivopfyldelse.

Den videre afklaring og den endelige beslutning ligger nu på miljøminister Lea Wermelins bord.

  • Tange Sø er Danmarks største kunstige sø og ligger som en spærring midt på Gudenåen. Den blev anlagt for 100 år siden som en vandkraftsø.
  • I arbejdsgruppen har deltaget repræsentanter fra Viborg, Silkeborg, Favrskov og Randers kommuner, Gudenåcentralen/Norlys, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, lokale lystfiskerforeninger, Friluftsrådet og Foreningen til bevarelse af Tange Sø.
  • Det er miljøminister Lea Wermelin, som nu på baggrund af arbejdsgruppens indstilling, skal træffe den endelige beslutning om Gudenåens fremtid.
  • Se indstillingen her.