Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen har netop offentliggjort de nye tal for landbrugets forbrug af sprøjtegifte i 2016. Opgørelsen viser, at der bliver solgt mindre såkaldte belastende sprøjtegifte, der er skadelige for grundvand, folkesundhed og arbejdsmiljø.

Fra 2011 til 2016 er salget målt på belastningsgrad faldet med 57 procent. I samme periode er forbruget målt på belastningsgrad faldet med 26 procent.

Det er en positiv nyhed, mener præsident i Danmarks Naturfredningsforening Ella Maria Bisschop-Larsen, der dog hæfter sig ved, at selvom der er et overordnet fald siden 2011, så steg belastningstallet målt på forbrug fra 2015 til 2016.

- Vi bevæger os i den rigtige retning, når det gælder salget af de farligste sprøjtegifte, men det sidste års tid stiger det igen. Samtidig er der stadig en bemærkelsesværdig forskel mellem salget og forbruget, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Med de nye tal er vi stadig langt fra målet, som skulle have været at sænke forbruget målet på belastning med 40 procent i 2015 i forhold til 2011.

Alarmerende stigning i hyppighed

Men selvom salget er faldet, så bliver der sprøjtet oftere. Den såkaldte behandlingshyppighed, der angiver hvor mange gange, der bliver sprøjtet ude i marken, er steget de seneste år. Det gælder både for forbrugstal og for salgstal, og det får alarmklokkerne til at ringe, fortæller Ella Maria Bisschop-Larsen.

- Det er foruroligende, fordi det har rigtig stor betydning for naturen. Jo oftere, der sprøjtes, desto mere går det udover biodiversiteten. Sprøjtegift slår planter, svampe og insekter ihjel. Det går også hårdt ud over fugle og de vilde bier. Det er ganske enkelt uacceptabelt at hyppigheden stiger, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Der har i de senere år været adskillige somre med fugtigt vejr og det har øget behovet for at bruge svampe- og/eller ukrudtsmidler. Men selv de år, hvor dyrkningsforholdene er gode, f.eks. i 2014, har forbruget været højt.

- Vi ser stadig et alt for højt forbrug, sammenlignet med det, der er aftalt, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Afgifter må fastholdes

Ella Maria Bisschop-Larsen understreger samtidig, at der under ingen omstændigheder bør slækkes på afgifterne på sprøjtegift, sådan som Landbrug og Fødevarer har ønsket:

- Forligsparterne bag den nye pesticidstrategi sætter sig snart sammen for at kigge på pesticidafgifterne. Der er røster blandt partierne, der gerne ser, at afgifterne bliver sat ned eller helt forsvinder. Men vi er stadig milevidt fra de mål, der er sat i sprøjtemiddelstrategien, så derfor vil det være dybt uansvarligt at lempe afgifterne, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Du kan læse den nye opgørelse på miljøstyrelsens hjemmeside.

alt
Kasper Pihl Møller
Chefrådgiver for presse og public affairs
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 26 81 62 28