I Agersø Sund ved Skælskør udledes der enorme mængder giftigt industrispildevand direkte i havet. Flere af stofferne i spildevandet er kræftfremkaldende, hormonforstyrrende og i enkelte tilfælde nerveskadende.

Og det vækker stor bekymring hos professor i toksikologi ved Københavns Universitet Lisbeth E. Knudsen.

- Det er virkelig nogle giftige stoffer, vi har med at gøre. Og det kan have en direkte skadelig konsekvens for os mennesker, siger hun til Danmarks Naturfredningsforening.

“Chokerende, at det stadig foregår”

Fordi de skadelige stoffer bliver udledt i havet, vil mange af dem binde sig i de fisk, der svømmer rundt.

Og når mennesker efterfølgende sætter tænderne i fiskene, kommer stofferne på den måde ind i kroppen, fortæller professoren.

Samtidig understreger Lisbeth E. Knudsen, at det er enormt svært at fjerne stofferne fra havet igen, fordi de blander sig med vandet og bliver spredt vidt og bredt.

- Det er chokerende, at der ikke er nogen, der har sat en stopper for det her for længe siden, siger hun.

Udledningen af giftige stoffer til Agersø Sund udgør ikke en akut sundhedsrisiko, men er problematisk, fordi stofferne over tid kan ophobe sig i kroppen og gøre skade.

- Man skal derfor generelt være opmærksom på at undgå fisk, kød, afgrøder og drikkevand fra forurenede kilder, siger Lisbeth Knudsen.

Læs mere: Stop giftigt spildevand i dansk hav!

Med hjælp fra Lisbeth E. Knudsen er vi dykket ned i nogle af de skadelige stoffer, der udledes med spildevandet fra olieindustrien i Agersø Sund.

Få overblikket herunder:

Forurening i dansk hav

Det danske hav er i forvejen presset af udledning af kvælstof fra landbruget og intensivt fiskeri.

 Det sidste vores hårdt pressede havmiljø har brug for, er mere forurening.

 DN arbejder lige nu politisk for at stoppe importen af norsk oliespildevand og udledningen af giftigt spildevand i dansk hav.


PFAS

PFAS er en samlet betegnelse for flere tusinde fluorholdige stoffer, der ofte beskrives som evighedskemikalier.

De svært nedbrydelige PFAS-stoffer kan give nedsat immunforsvar, påvirke leveren, nedsætte effekten ved vacciner og påvirke fertiliteten.

Derudover er de under mistanke for at være kræftfremkaldende.

- Udledningen af PFAS i havet er dybt problematisk. Det er nemlig nærmest umuligt at fjerne stofferne igen - både fra havet og os selv, siger Lisbeth E. Knudsen.

Samtidig kan de skadelige stoffer binde sig i havskum, der kan blæse ind over land.


Kviksølv

Kviksølv er et tungmetal og en af de farligste miljøgifte overhovedet.

Det kan blandt andet skade centralnervesystemet, give fosterskader og er kræftfremkaldende.

På grund af kviksølvs alvorlige konsekvenser for mennesker og miljø er det uønsket eller ligefrem forbudt at bruge i langt de fleste produkter.

- Kviksølv er en af de miljøgifte, vi alle er på vagt overfor, siger Lisbeth E. Knusdsen og fortsætter:

- Det er virkelig alvorligt, at et så skadeligt tungmetal spredes i havet, hvor det blandt andet kan overføres til fisk og videre til os.


Tjærestof

Benzo(a)pyren (BaP) er det mest kræftfremkaldende af alle tjærestoffer.

Men det har også flere andre sundhedsskadelige egenskaber og kan blandt andet påvirke immunforsvaret, fertiliteten og give skader på arveanlæggene.

- Det er voldsomt alarmerende, at der udledes et så problematisk stof i de her store mængder, siger Lisbeth E. Knudsen.

Når BaP udledes i havet, kan det ifølge professoren sprede sig over store afstande, hvor det også kan blive optaget i fisk og skaldyr.


Barium

Barium er et såkaldt alkalisk jordmetal, som er både miljøskadeligt og sundhedsskadeligt.

- Udledning af barium i opløselig form er problematisk, fordi det kan optages fra mave tarmkanalen og give skader på nyrer og hjerte-kar-system, når det forekommer i høje koncentrationer, siger Lisbeth E. Knudsen.

Barium er opløseligt i vand og optages derfor – ligesom de andre stoffer - i fisk og andre levende organismer

Derudover er barium ikke nedbrydeligt, hvilket betyder, at det kan findes meget længe efter udledning og kan spredes over store afstande.


Hjælp os med at kæmpe for vores sårbare hav