Vi kender dem fra toget af, men det er nok de færreste, der ved, at de også findes i skove. Siden 2012 har Naturstyrelsen indført stillezoner i statsskove rundt om i landet, og nu er kommuner også begyndt at skabe stillezoner i deres skove.

Ifølge natur- og miljøpolitisk rådgiver hos Danmarks Naturfredningsforening Therese Nissen er det vigtigt, at dyrene får plads.

- Dyrene kan ikke gå et andet sted hen, hvis de har brug for fred og ro. De bor ude i naturen, og vi skal tage hensyn til dem. Vi skal passe på, at vi ikke ”over-bruger” vores naturområder, så dyrene ikke kan være der, siger hun.

Plads til alle

En af de kommuner, der vil indføre stillezoner, er Aalborg Kommune. Stadsgartner i kommunen, Kirsten Andersen, fortæller, at de planlægger stillezoner i to forskellige skovområder.

- Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening har gjort os opmærksomme på, at områderne er så store, at der er potentiale for, at de store rovfugle kan yngle, f.eks duehøg, og dem vil vi selvfølgelig gerne tage hensyn til, fortæller hun.

Men stillezonerne er ikke kun for dyrene. Det er også for de mennesker, der ønsker at nyde skovens dybe stille ro og fordybe sig.

Og selvom der skal være ro, så skal der også være plads til de, der i højere grad vil benytte skoven til forskellige former for friluftsliv. Derfor findes der også facilitetszoner og friluftszoner.

- Nogle bruger naturen til at fordybe sig, mens andre cykler eller løber, og der skal være plads til alle. Derfor er zoner en rigtig god måde at fordele folk på ude i naturen, fortæller Therese Nissen.

Zonerne er usynlige

Stillezonerne er ikke lig med al snak er forbudt. Hvis du bare skal gå en tur eller med familien på picnic, så kan du sagtens stadig gøre det i en stillezone. Det er kun støjende aktiviteter såsom et cykelløb, der ikke må foregå i stillezonen.

Tre slags zoner

  • Stillezoner:
    Der er få mennesker i området, og der vil ikke være faciliteter såsom lejrpladser. Her er heller ikke organiserede arrangementer som orienteringsløb og cykelløb. Du må færdes frit til fods og på cykel.

  • Facilitetszoner:
    Her er der i højere grad friluftsliv såsom lejrpladser, naturbaser og shelters. Du kan også nemt komme til denne zone - både i bil, med tog, på cykel og gående.

  • Friluftszoner:
    Zonen er lige så egnet til friluftsliv som facilitetszonen, men der ikke bliver etableret naturbaser og lignende her.

Kilde: Naturstyrelsen

Du vil heller ikke støde på afspærring eller lignende, som viser dig, at du nu er i en stillezone. Naturstyrelsen og kommunerne bruger mere zonerne til at planlægge skovområder. Derfor vil du altså ikke finde naturbaser, lejrpladser eller lignende i stillezoner, men derimod i en facilitetszone.