Et af de emner som har fyldt meget i medierne, på Christiansborg og på sociale medier er de 15 nye naturnationalparker og udlægning af 75.000 hektar urørt skov, som et flertal i Folketinget har besluttet at etablere rundtom i landet.

Debatten har været hård og uforsonlig – men spørger man danskerne, er der stadig stor opbakning til de nye naturtiltag. Det viser en ny stor meningsmåling, som Epinion har foretaget for Danmarks Naturfredningsforening med flere end 2.000 respondenter.

Ifølge undersøgelsen er 71 procent enige i, at det er en god idé at sikre mere vild natur i form af naturnationalparker og urørt skov. Kun 9 procent svarer, at de er uenige.

57 procent af danskerne ønsker tilmed, at der udpeges endnu flere naturnationalparker i Danmark med store græssende dyr, og at der sikres mere vild natur. Kun 17 procent svarer det modsatte.

Hos Danmarks Naturfredningsforening glæder præsident Maria Reumert Gjerding sig over opbakningen:

– Vi står midt i en stor naturkrise, hvor vi mister arter i et hidtil uset tempo. Her er forskningen fuldstændig utvetydig i konklusionerne. Naturen har brug for mere plads og en bedre beskyttelse. Og det er netop formålet med naturnationalparkerne og den urørte skov, som er blevet besluttet at gennemføre i denne valgperiode. Det er svært ikke at glæde sig over, at vælgerne så overvældende støtter op om de tiltag, siger hun.

Læs også: Få svar på de mest stillede spørgsmål om naturnationalparker

Hvad er en naturnationalpark?

  • En naturnationalpark er et større sammenhængende naturareal, hvor naturen har førsteprioritet.
  • I modsætning til de nuværende nationalparker må naturnationalparkerne ikke indeholde landbrug, skovbrug eller anden form for økonomisk udnyttelse af naturen.
  • Læs mere om naturnationalparker her

Opbakning i alle regioner

Opbakningen til naturnationalparkerne og urørt skov fordeler sig jævnt over hele landet.

Størst er opbakningen i Region Hovedstaden og Region Sjælland, hvor 76 procent af vælgerne mener, at det er en god idé at sikre mere vild natur i form af naturnationalparker og urørt skov.

I Region Syddanmark og i Region Nordjylland er der opbakning fra hhv. 70 og 68 procent, mens 64 procent af vælgerne i Region Midtjylland støtter naturnationalparkerne og urørt skov.

Læs også: Dyreetisk Råd mener, at dyrene har et godt liv i naturen

At der er opbakning rundt om i hele landet, vækker også begejstring hos en anden naturorganisation, Verdens Skove:

– De 15 naturnationalparker og udlægningen af 75.000 hektar urørt skov er de første vigtige skridt, hvis vi skal bremse naturens tilbagegang. Men naturens hovedproblem er, at den mangler plads. Derfor håber vi også, at et nyt flertal i folketinget vil tage næste vigtige skridt og gennemfører en naturlov, som gør, at Danmark kan leve op til EU's målsætninger om 30 procent beskyttet natur, siger Pil Christensen, politisk medarbejder i Verdens Skove

Både Danmarks Naturfredningsforening og Verdens Skove arbejder begge for en naturlov, som skal sikre en yderligere beskyttelse af naturen i Danmark.

Skriv under for mere plads til naturen

Både Danmarks Naturfredningsforening og Verdens Skove fører kampagne for at sikre endnu mere plads til naturen. Det skal ske ved, at politikerne laver en dansk naturlov.

Du kan støtte Verdens Skoves kampagne med dit underskrift her.

Og du kan støtte Danmarks Naturfredningsforenings kampagne med din underskrift her.

Både røde og blå vælgere støtter op

Undersøgelsen viser også, at opbakningen til naturnationalparker og urørt skov findes både blandt de røde og blå vælgere.

Hos blå blok mener 63 procent af vælgerne, at det er en god idé at sikre mere vild natur i form af naturnationalparker og urørt skov, mens 15 procent er imod. Blandt rød bloks vælgere er der opbakning fra hele 82 procent, mens blot 4 procent er imod.

Det er samtidig lige knap halvdelen af de blå vælgere, der ønsker etablering af endnu flere naturnationalparker og mere vild natur, mens 26 procent er imod. Tilsvarende svarer 2 ud af 3 af de røde vælgere, at der bør udpeges flere naturnationalparker og sikres mere vild natur, mens 9 procent er imod.

Læs også: 10 eksempler på dyr som vil få bedre levesteder i naturnationalparker

Fakta om Epinion-målingen

  • Målingen er gennemført af Epinion for Danmarks Naturfredningsforening og er udarbejdet på baggrund af i alt 2.013 gennemførte interview med danskere på 18 år og derover.
  • Interviewene er indsamlet via et onlinepanel af Epinion i perioden 26. august - 5. september 2022.
  • Se hele målingen her.
alt
Emil Nielsen
Pressechef