Den hvide fugl med de røde ben er for mange selveste symbolet på nyt liv. Desværre har der været stor tilbagegang af storke i Danmark. I første halvdel af 1800-tallet var der cirka 10.000 storkepar herhjemme. Siden da er det gået gevaldigt ned af bakke.

Heldigvis ser det ud til at lysne nu. I år har der været hele syv storkepar herhjemme. Det er det største antal siden 1993. Årsagen er, at der er kommet flere storke tæt på Danmark:

- Når områder som Slesvig-Holsten, Holland og Nedersaksen bliver mættet med storke, som vi ser det vest og syd for Danmark, så søger storkepar til nye områder at yngle i. Det er årsagen til, at vi i år har haft så mange ynglende storkepar herhjemme, siger Hans Skov, storkeekspert fra Dansk Ornitologisk Forening.

Storkeparrene kan dog ikke klare sig i Danmark uden hjælp. Vores natur er nemlig ikke særlig storkevenlig.

Der mangler plads og mad

Storke er majestætiske, store fugle, der kræver plads og masser af mad:

- En voksen stork spiser i gennemsnit 400-500 gram mad om dagen. Den lever bl.a. af padder, mus, insekter, orme og fisk. Storkens favorit natur er derfor frodige ådale med høslæt eller afgræsning ved større dyr. Den slags natur har vi bare ikke særlig meget af herhjemme, forklarer Hans Skov.

Det er årsagen til, at storkene herhjemme bliver fodret.

- Storke er på mange måder en indikator på, hvordan naturen har det. Hvis storken mangler, så har naturen det dårligt. Derfor er det ikke helt forkert at sige, at naturen i det åbne land herhjemme har det rigtig skidt, siger Hans Skov.

Det kræver en særlig indsats, hvis storkene skal yngle naturligt i Danmark

Der er kommet flere storke til landet, og skal de blive her på sigt, så kræver det specialiserede tiltag:

- Det er ikke nok, at vi fodrer storkene herhjemme. Det kan vi nemlig ikke blive ved med. Hvis vi skal have flere storke naturligt i Danmark, så kræver det en målrettet indsats, hvor man i udvalgte områder omlægger brugen af det åbne land, og laver tiltag der gavner fødeudbuddet til storken, siger Hans Skov.

Indsatserne skal bl.a. omfatte høslæt eller afgræsning ved større dyr henover sommeren. På den måde giver man storkene de bedste forhold, så de selv kan finde føde.

Der er flere storkeegnede områder i Danmark

Danmark var engang et rigt storkeland. Det er ikke tilfældet længere. Heldigvis er der flere områder i landet, der er storkeegnede:

- Store sammenhængende ådale, som fx Skjern Å og Vejlerne i Thy er glimrende storkelokaliteter. Det er bare nødvendigt at passe og pleje områder, især henover sommermånederne, så de ikke gror til, siger Hans Skov.

Han peger også på områder som Ribe Å Systemet, Nordsjælland og Vestegenen og Naturpark Amager i København. Han pointerer desuden, at der selvfølgelig er flere områder ud over de nævnte, der er interessante for storke.

- Hvis et storkepar slår sig ned i et nyt område, så tiltrækker det andre storke. Storken er nemlig på mange måder en selskabelig fugl, forklarer Hans Skov.

Det handler derfor i høj grad om at klargøre og vedligeholde områderne, så naturen forbedres og dermed bliver storkevenlig.