Langs de danske banelegemer er der ofte vegetation, buske og krat, som udgør vigtige levesteder for blandt andet fugle og en række vildtlevende pattedyr som pindsvin og ræve. Netop nu er mange af disse arter godt i gang med ynglesæsonen, hvor nye kuld af for eksempel rødhalse, gærdesmutter og solsorte bringes til verden i krat langs banerne.

Det er et udbredt princip i al naturpleje og skovdrift, at man undlader at fjerne vegetation i dyrenes yngletid, som cirka løber fra april til og med juli, netop af hensyn til de ynglende arter.

Alligevel rydder Banedanmark bevoksning langs banen mellem Roskilde og Holbæk midt i denne periode.

Det oplevede en borger fra Holbæk fra første parket i begyndelsen af maj. Som nabo til jernbanen kunne Chille Schwartz forfærdet se til, da vegetationen langs banelegemet blev flået væk for at gøre plads til opsætning af master og køreledninger i forbindelse med elektrificering af strækningen.

– Jeg blev rigtig ked af det, da jeg så det. Jeg kan godt forstå, at det skal gøres, for togene skal jo køre. Men det er jo et helt forkert tidspunkt at gøre det på. Hvorfor skal det lige netop gøres her midt i yngletiden? Det kan ikke være rigtigt, og det gør simpelthen så ondt, siger Chille Schwartz og tilføjer, at der generelt er et rigt dyreliv i området mellem jernbanen og hendes ejendom.

Læs også: Har vi vild natur nok i Danmark?

Foto: Chille Schwartz

Sådan så det ud efter rydningen af vegetation langs jernbanen i Holbæk.

Går ud over dyrene

Også i Danmarks Naturfredningsforening vækker det ærgrelse og undren, at Banedanmark rydder vegetationen netop nu. For selvom foreningen har forståelse for, at arbejdet skal gøres, finder den det helt uacceptabelt, at Banedanmark ikke venter til efter dyrenes yngleperiode.

Bo Håkansson, der er biolog i Danmarks Naturfredningsforening, frygter nemlig, at rydningen går ud over de mange arter, der lever og yngler her.

– Det er rigtig ærgerligt, at Banedanmark rydder krat og træer netop nu, hvor de er smækfyldt med unger af alle de buskfugle, vi alle kender – f.eks. solsorte, gærdesmutter, rødhalse og mange andre fugle. Det er ikke god dyreetik, siger han.

Læs også: Unge vil have mere og vildere natur

Løfter om hensyn til natur og dyr

Ifølge Banedanmark selv arbejder styrelsen ellers målrettet på at fremme natur og biodiversitet på områderne langs de danske jernbaner. Senest har styrelsen blandt andet meldt ud, at den tager hensyn til den truede birkemus, og at hensynet til dennes ynglesteder har udskudt udskiftningen af et bomanlæg på Thybanen.

Derfor undrer det Bo Håkansson, at man ikke også udviser samme hensyn til de arter, der yngler langs strækningen mellem Holbæk og Roskilde.

– Vi glæder os oprigtigt meget over, at Banedanmark har et ønske om at fremme naturen og biodiversiteten på deres arealer, og vi har med glæde noteret os, at de blandt andet vil gøre en indsats for birkemusen. Men man bliver også nødt til at passe på og udvise hensyn til nogle af de mange andre arter, der lever og yngler langs de danske jernbaner, og derfor håber vi ikke, at det er en praksis, der er udbredt andre steder i forbindelse med elektrificeringen af strækningen og andre rydninger langs banerne, siger han.

Bliv medlem og hjælp os med at tale naturen sag

Banedanmark vil skærpe krav til underentreprenører

Til Danmarks Naturfredningsforening oplyser Banedanmark, at fældningen af træer og buske på strækningen er nødvendig i forbindelse med elektrificeringen af jernbanenettet.

– Vi er nødt til at fjerne beplantningen af hensyn til jernbanesikkerheden, fordi vi af erfaring ved, at træer kan vælte og rive køreledninger ned og skabe farlige situationer med store trafikale forstyrrelser til følge, siger Søren Boysen, der er direktør for Fornyelse & Sikring hos Banedanmark, i et skriftligt svar.

Han understreger dog, at Banedanmark forsøger at tage hensyn til naturen, og at styrelsen derfor nu vil forsøge at skærpe kravene til sine underentreprenører:

– Jeg er rigtig glad for, at der er borgere, der gør os opmærksomme på situationen, for vi bestræber os - så vidt muligt - på at tage hensyn til dyr og planter. Både når vi planlægger og vedligeholder banen. Vi bestræber os altid på at indtænke hensynet til naturen i vores projekter. Vi vil derfor se på, om vi sammen med kommunerne kan skærpe kravene til de underentreprenører, der står for arbejdet. Og om vi kan gøre det endnu bedre fremadrettet, når vi planlægger vores større og helt store anlægsprojekter, siger han.

Læs mere om truede arter her