Sporeblodbien er så sjælden, at den ikke har ikke været set i Danmark siden 1958. Men i juni dukkede den op på Hundevæng Overdrev på Møn.

Et fantastisk naturområde, der er hjemsted for en kvart million orkidéer og et væld af andre blomster- og dyrearter.

Men naturværdien har ikke altid været så høj, som den er nu. Faktisk lå området brak helt indtil 2013 med fare for at blive til landbrugsjord igen. Heldigvis blev området fredet og overtaget af Naturstyrelsen, som planlagde den rette naturpleje.

Og det har betydning for naturværdien på området, fortæller Christina Kaaber-Bühler, der er naturvejleder i Vordingborg Kommune og leder af det projekt, der kortlægger de vilde bier.

- Fredningen har bragt fokus på området, der nu nyder en beskyttelse og pleje, som har været med til at udløse områdets kæmpe potentiale. Sporeblodbien og rustmalbien, den snylter på, er begge enormt sjældne og kræsne bier. Rustmalbien er meget specifik i forhold til, hvor den spiser, bor og lægger æg, og det leverer Hundevæng Overdrev.

Fra brakmark til orkidéhav

Indtil 2013 var Hundevæng Overdrev på Møn en brakmark.

Den kalkholdige jord gjorde området ideelt for en masse forskellige blomstrende arter og dyr, fordi kvælstof og fosfor hurtigere siver gennem jorden, hvilket giver gode vækstbetingelser.

Men den aftale, den daværende lodsejer havde med Vordingborg Kommune om at lade overdrevet ligge brak, var ved at høre op. Derfor foreslog Danmarks Naturfredningsforening en fredning for at sikre, at det ubeskyttede overdrev ikke ville blive pløjet op.

Læs: En kvart million orkidéer reddet på Møn

Martin Vestergaard, formand for Danmarks Naturfredningsforening i Vordingborg, mener at det havde afgørende betydning for naturkvaliteten på Hundevæng Overdrev.

-Fredningen betød, at vi og Naturstyrelsen har haft frihed til at lave lige den naturpleje, vi ville. Og uden den ville de mange orkidéer, alle de spændende plante- og dyrearter, eksempelvis sporeblodbien, sandsynligvis ikke kunne trives lige så godt, siger han.

-Det havde jo været en skandale, hvis området bare skulle ligge brak eller endnu værre, blive til landbrugsjord, siger Martin Vestergaard.

Fakta om sporeblodbien

  • Har sit navn af farven på kroppen
  • Sporeblodbien samler ikke selv pollen fra blomster, men har specialiseret sig i at snylte på rustsmalbien, ved i et ubevogtet øjeblik at lægge æg i værtens rede. Når sporeblodbiens larve klækkes, dræber den værtens larve og lever af værtens proviant af pollen og nektar.
  • Møn udgør (sammen med en lille population i Landskrona i Skåne) artens absolut nordligste forpost for sporeblodbiens udbredelse.
  • Vordingborg Kommune indsamler viden om de vilde bier i Møn Biosfære-området sammen med forskere fra Aarhus Universitet og Københavns Universitet. Det er i den sammenhæng, at sporeblodbien er blevet fundet.

Igangsatte den perfekte naturpleje

Området, som nu ejes af Naturstyrelsen, bliver plejet med høslæt og afgræsning med dyr. Og fordi området er så forskelligartet med en masse forskellige naturtyper og dyrearter, er naturplejen også forskelligartet.

For eksempel bor den sjældne natsommerfugl kridtuglen på den del af overdrevet, hvor der findes strand-svingel, som kridtuglen bor i og spiser af. Her undværer man både le og afgræssende dyr for at lade kridtuglens græs vokse.

Andre steder skal vegetationen have lidt hjælp fra afgræssende dyr, og andre steder igen skal vegetation slås med le på bestemte tider af året for at give de blomstrende planter bedst betingelser.

Andre områder på Møn bør følge trop

Der findes en lang række naturområder eller potentielle naturområder på Møn lige nu, som har nogenlunde samme potentiale som Hundevæng overdrev.

Flere af dem er dog allerede blevet til landbrugsjord. Arealer, der ifølge Christina Kaaber-Bühler kan have stort naturpotentiale.

-Jordbunden på de områder er simpelthen så unikke og giver en grobund for et enormt liv, som man ikke ser på samme måde andre steder. Jeg ser flere områder tæt ved Hundevæng Overdrev, som med rette kunne fredes og få samme kærlige behandling som Hundevæng, siger Christina Kaaber-Bühler, og slutter:

-Naturen har ingen grænser, den skelner ikke matrikelnumre fra hinanden.

Derfor er Møn en naturperle

  • UNESCO udpeger Møns natur til at være i verdensklasse, og på grund af øens blomsterrigdom er det muligt, at sporeblodbien altid har været der, men at vi blot ikke har vidst det.
  • Møn har, sammen med en rig og varieret natur, en gunstig placering i det sydøstlige Danmark, hvor der er gode levesteder for mange arter af insekter.
  • Møn er da således også eneste nuværende danske levested for flere arter af insekter og planter, bl.a. den smukke sommerfugl sortplettet blåfugl (Maculinea arion), timiankøllesværmer (Zygaena purpuralis).
  • Alene ved Møns klint finder man 18 forskellige orkidéarter.